Svejsecertifikat

CELF afvikler AMU-svejsekurser i Åbent Værksted med mulighed for at få svejsepas og skolecertifikater.

Et skolecertifikat er svejserens personlige bevis, der dokumenterer svejserens faglige færdigheder over for myndigheder, virksomheder og produktmodtagere, hvor der kræves fuld dokumentation / sporbarhed.

Hvis du ønsker certificering skal du kontakte

kursussekretær Lena Jansen

Tlf. 54 888 223


Ansøgning om Svejsepas og certifikat

For at få et svejsepasnummer skal man udfylde en ansøgning om svejsepas første gang, man skal certificeres.

For at få et svejsepasnummer skal man kunne dokumentere én af følgende uddannelser/arbejdserfaring:

  • Faglært svejser eller en relevant erhvervsuddannelse inden for jern- og metalindustrien eller VVS, hvor der indgår svejsning på rutineniveau.
  • Mindst 12 måneders forløb i en relevant erhvervsuddannelse, hvor der indgår svejsning på rutineniveau og omfatter relevant praktisk arbejde i et svejseværksted. Arten af erhvervsuddannelsen og det praktiske relevante arbejde i svejseværkstedet skal dokumenteres ved en arbejdsgivererklæring.
  • Mindst 12 måneders relevant praktisk arbejde, hvor der indgår svejsning, skal være dokumenteret ved en arbejdsgivererklæring.

Skolecertificering

Efter endt AMU-kursusforløb kan der erhverves svejsepas og -certifikater. Skolecertificeringen udføres som en teoretisk og praktisk prøvning, i henhold til gældende standarder, hvilke sikrer at svejseren har et højt fagligt kvalitetsniveau.

Certificering med 3. parts godkendelse (PED)

Certificeringen kan også udføres med 3. parts godkendelse i henhold til Trykudstyrsdirektivet PED. Godkendelsen foretages af KIWA.

Gyldighed

Certifikatet gælder i 3 år for stål og 2 år for aluminium.

Fornyelse af certifikatet skal ske inden udløb.

Skolecertificeringen foregår efter reglerne i SBC 244, DS 322, DS/EN ISO 9606-1 / DS/EN ISO 9606-2 og DS/EN 5817 og administreres under P16 udvalget udpeget af Dansk Standard, der løbende auditerer CELF.

Vores Svejsekurser i Åben Værksted

CELF udbyder en lang række AMU-kurser i forskellige svejseprocesser i Åben Værksted. Åben Værksted betyder, at vi starter kurser stort set hver mandag og at undervisningen foregår i et åbent værkstedsmiljø hvor du træner både teori og praktiske øvelser. Du kan starte på kursus hver mandag.

Du kan tilmelde dig svejsekurserne i Åbent Værksted her.

Adgangskrav

For at kunne starte på svejsekurser og certificering skal du have gennemført kurset; Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk – §17på én dag (det gamle §26)

Du kan se hvornår vi udbyder kurset her.

Få styr på certifikaterne med svejsepas.dk

Der er udviklet et nyt digitalt system, som håndterer svejsecertifikaterne. Certifikaterne vil i systemet, som både er for medarbejdere og virksomhed.

Læs mere om svejsepas.dk og se vejledningsvideoer her.

Påtegning

For at virksomheden skal kunne se, udskrive og påtegne certifikaterne hver 6 måned skal svejseren give virksomheden adgang til det. Svejseren skal tilknytte virksomhedens CVR nummer under ”min side” svejsepas.dk.

Få påmindelse om fornyelse

På svejsepas.dk kan medarbejdere få en påmindelse, når det er tid til at forny eller underskrive certifikatet.

Når medarbejdere har givet virksomheden adgang, kan virksomheden se, udskrive og underskrive medarbejdernes svejsecertifikater.

Påmindelsen hjælper med at sikre at medarbejderne bliver tilmeldt kurser og recertificering på CELF i tide.

Værkstedscertificering

Værkstedscertificering/procedureprøvning kan, efter særlig aftale med CELFs svejseafdeling, afvikles i værkstederne på CELF, Nakskov.

Pris for skolecertificering:

Udstedelse af svejsepas og første certifikat: Kr. 300,-

Efterfølgende certifikater og recertificeringer: Kr. 300,-

PED: Kr. 350,-

Adm.gebyr: Kr. 150,-