Bliv uddannet synsinspektør

foto-5

Bilsynsmedarbejder, kat. 1

Grundlæggende uddannelse for synsmedarbejder. Uddannelsen gælder for periodesyn af almindelige personbiler med en tilladt totalvægt på maximalt 3.500 kg. Uddannelsen består af teoretisk og praktisk synsgennemgang.

Forudsætning for deltagelse Betingelsen for at deltage på kurset er, at du er uddannet køretøjsmekaniker. Har du en anden mekanikeruddannelse, skal du have foretaget en kompetenceafklaring som automekaniker inden deltagelse.

Tilmeld dig her


b2_(1)

Bilsynsmedarbejder, kategori 3

Uddannelsen gælder for alle syn af alle køretøjer med en totalvægt på max. 3.500 kg., herunder biler, traktorer, motorredskaber og påhængskøretøjer hertil og ADR godkendelse af type EX/II og EX/III. For biler til mere end 9 personer dog kun periodisk syn, samt alle syn af motorcykler, knallerter og påhængskøretøjer til motorcykler. Uddannelsen består af teoretisk og praktisk synsgennemførelse. Forudsætning for deltagelse Betingelsen for at deltage på kurset er, at du har gennemført og bestået bilsynsmedarbejder kategori 1, og du har haft minimum 3 måneders ansættelse som synsmedarbejder efter kategori 1. Det må gerne være som praktikaftale. Uddannelsen kræver kørekort til kategori A, B, BE og D eller D1.        

Tilmeld dig her


b1

Uddannelse til teknisk ansvarlig person

Uddannelsen kvalificerer dig til at varetage arbejdsopgaverne som teknisk ansvarlig person i en synsvirksomhed, og giver dig indgående kendskab til ansvarsområder, instruks og tilsynspligt, kvalitetsstyring, ISO 9001 og brug af eSyn.

Forudsætning for deltagelse  Betingelsen for at deltage på kurset er, at du har gennemført og bestået bilsynsmedarbejder kategori 1. Uddannelsen kræver kørekort til kategori B.

Tilmeld dig her


b8

Opkvalificering af bilsynsmedarbejdere kat. 3 og 4

Efter gennemført kursus kan deltageren udføre registreringssyn af brugte importerede køretøjer, konstruktivt ændret køretøj, replika-køretøjer, motorredskab, minitruck (motorredskab), ATV-køretøj til traktor. Deltageren kan udføre kvalitetsstyring samt korrekt indberetning til DMR.

Kommende kurser:
Ingen konkrete datoer pt.


Kursusoversigt

KursusVarighed inkl. prøvePris inkl. forplejning/materialer
Bilsynsmedarbejder kat. 120 dageKr. 27.500 + moms
Bilsynsmedarbejder kat. 319 dagekr. 25.500 + moms
Omsynsmedarbejder, kat. 1 og 3
5 dage
kr. 6.000 + moms
Uddannelse til teknisk ansvarlig person
3 dage
kr. 6.000 + moms
Opkvalificeering af bilsynsmedarbejdere kat. 3 og 4


  • Prisen for uddannelserne er fast, uanset antal deltagere.
  • Kurset kan ikke tages under 6 ugers selvvalgt uddannelse.
  • Der kan ikke søges VEU-godtgørelse til kurserne.
  • Kurserne er godkendt af Trafikstyrelsen og afvikles efter reglerne i bekendtgørelse   

Relaterede medarbejdere
Lene Andersen
Lene Andersen
Kursussekretær
Specielle kursusområder er: Bygge og anlæg, rørlæggeruddannelsen, systemstillads, vejen som arbejdsplads, auto, bilsyn, grønne områder, ejendomsservice, el/teknologi, VVS, fødevarer, almen fødevarehygiejne, grundlæggende leder- og coachuddannelse.