Transport_og_kran

Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods

03-06-2024
Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods, kap. 1,3
CELF Kringelborg Kringelborg Alle 7 4800 Nykøbing F
1 dag Daghold
04-06-2024
Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods, kap. 1,3
CELF Kringelborg Kringelborg Alle 7 4800 Nykøbing F
1 dag Daghold
Info om fag
45259 - Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods

Målgruppe: Adgang til uddannelsen har personer, som tilhører AMU-lovens målgrupper, og som er beskæftiget med af- og pålæsning, lager-/terminalarbejde, dokumentbehandling af farligt gods, eller skal til at beskæftige sig med disse emner som ansat i en virksomhed.

Beskrivelse: Deltageren kan, efter gennemført uddannelse og med baggrund i tildelte ansvarsområder og arbejdsopgaver:

- Udføre arbejdet med forberedelser til transport.
- Af og på-læsse farligt gods i henhold til regler i ADR, kapitel 1.3.

Dette uddannelsesmål anses som et myndighedscertifikat, når det afvikles sammen med den lovpligtige efteruddannelse jf. Færdelsstyrelsens regler herom.

Fagnummer: 45259 Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 208,00 Uden for målgruppe: DKK 900,75 Er på følgende regionale positivlister: 6 Ugers jobrettet Nordjylland Vestjylland Østjylland Sydjylland Fyn Bornholm