El_og_VVS

Rørmontør, overdragelse

31-10-2024
Rørmontør, overdragelse
CELF Kringelborg Kringelborg Alle 7 4800 Nykøbing F
12 dage Daghold
Info om fag
47994 - Rørmontør, overdragelse

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til faglærte og ufaglærte, der ønsker at gennemføre Sikkerhedsstyrelsens prøve til rørmontør og som har gennemført rørmontage vandinstallationer - plastrør samt rørmontage vandinstallationer - stål- og kobberrør eller som har gennemført Rørmontage vandinstallationer for personer med forudgående relevant uddannelses- eller erhvervserfaring eller som har tilsvarende kompetencer.

Beskrivelse: Deltageren:
 
kan fastmontere rør korrekt, så de ikke beskadiges.
har kendskab til isoleringsnorm og mærkning af rør.
har viden om rørtyper, begrænsning af brandspredning, installationsdokumentation og egnet materiel og er i stand til at vælge rørtyper og materialer ud fra den foreliggende dokumentation.
kan udføre dokumentation af eget arbejde samt kvalitetskontrol efter planer, skemaer eller anden relevant dokumentation.
kan udforme erklæringer om at eget arbejde med rør og føringsveje mm. er udført i overensstemmelse med gældende regler

Fagnummer: 47994 Rørmontør, overdragelse Varighed 12 dage AMU-pris: DKK 2.496,00 Uden for målgruppe: DKK 14.670,40 Er på følgende regionale positivlister: 6 Ugers jobrettet Vestjylland Sydjylland Fyn Sjælland