Auto_og_bilsyn

Opkvalificering af bilsynsmedarbejdere kat. 3 og 4

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
48100 - Opkvalificering af bilsynsmedarbejdere kat. 3 og 4

Målgruppe: Uddannelsen henvender sig til faglærte mekaniker, som har gennemført synsmedarbejder uddannelsen, kategori 3 & 4, samt har nogle års erfaring med synsgennemførelse og andre inden for AMU målgruppen med tilsvarende kvalifikationer.

Beskrivelse: Deltageren kan forstå og udføre registreringssyn af:

- Brugte importerede køretøjer på baggrund af viden om brug af Data-erklæring, CoC-dokument, typeattest, typegodkendelse, udenlandske registreringsdokumenter og erklæringer

- Konstruktivt ændret køretøjer på baggrund af viden om håndtering af ombyggede køretøjer, samt mulighed for tildeling af ny typebetegnelse og stelnummer

- Replika-køretøjer på baggrund af viden om, hvad der definerer et replika-køretøj

- Motorredskaber (herunder minitrucks) på baggrund af viden om, hvad der definerer et motorredskab, samt regler for omklassificering af bil til motorredskab

- ATV-køretøjer til traktor på baggrund af viden om definitioner og klassificeringsregler, samt procedurer i forbindelse med godkendelse af køretøj som supplerende handikaphjælpemiddel

Derudover kan deltageren forstå og udføre:

- Kvalitetsstyring af synsarbejdet på baggrund af viden om ISO 9001-standard og krav i bekendtgørelsen om synsvirksomheder

- Kontrol af synsfri sammenkobling

- Indberetning til DMR (Digital Motorregistrering) efter senest opdaterede retningslinjer fra SKAT

Fagnummer: 48100 Opkvalificering af bilsynsmedarbejdere kat. 3 og 4 Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 416,00 Uden for målgruppe: DKK 1.691,50 Er på følgende regionale positivlister: Sydjylland