El_og_VVS

Miljø- og energioptimering 1, ejendomsservice

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
48580 - Miljø- og energioptimering 1, ejendomsservice

Målgruppe: Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod ejendomsfunktionærer og tekniske servicemedarbejdere.

Beskrivelse: Efter endt uddannelse kan deltageren:

Ved forebyggende miljøforanstaltninger
Medvirke til at gennemføre forebyggende foranstaltninger for miljøet i boliger og institutioner, både teknisk og adfærdsmæssigt.
Beskrive, planlægge, gennemføre, følge op på og forestå miljøfremmende tiltag for:

- El
- Varme
- Vand
- Ventilation

Indgå i et konstruktivt samarbejde med beboere, brugere og kollegaer på arbejdspladsen om ovenstående.

I forbindelse med lovgivning
Udvise kendskab til gældende lovgivning.
Udvise kendskab til mulige tilskudsordninger til energitekniske installationer.

Fagnummer: 48580 Miljø- og energioptimering 1, ejendomsservice Varighed 2 dage AMU-pris: DKK 416,00 Uden for målgruppe: DKK 1.551,50 Er på følgende regionale positivlister: 6 Ugers jobrettet Bornholm