Hvad er AMU kurser?

AMU står for Arbejdsmarkedsuddannelser og det er en forkortelse for en række efteruddannelses- og kompetenceudviklingskurser i Danmark. Disse kurser tilbydes for at give dig mulighed for, at opdatere eller udvide dine færdigheder og viden inden for forskellige fagområder.

Formål og målgruppe

Formål
Formålet med AMU-kurser er at hjælpe dig med at opnå eller forbedre kompetencer og kvalifikationer, der er relevante for at kunne udføre et specifikt job eller karrierevej. Kurserne tilpasses løbende til at imødekomme arbejdsmarkedets behov og ændringer.

Målgruppe 
AMU-kurser er åbne for alle der bor/og eller har fast beskæftigelse i Danmark, uanset beskæftigelse eller uddannelsesbaggrund. Du kan deltage på efteruddannelseskurserne uanset om du er  ufaglært, faglært eller ledig.
AMU-kurser varierer i længde og omfang. Typisk fra en dag til 6 uger afhængigt af det specifikke kursusindhold og mål.
Hvis du er ufaglært eller faglært, koster det normalt mellem 134 og 200 kr. pr. dag at deltage i AMU-kurser (2023-priser). Kursister med videregående uddannelse skal dog altid betale fuld kursusudgift uden statstilskud på AMU-kurser. Se priserne på det enkelte kursus.
Efter at have gennemført et AMU-kursus og en bestået prøve, modtager du et kursusbevis.
Et certifikat dokumenterer dine opnåede færdigheder og kvalifikationer. Certifikatkurser er nødvendige i jobfunktioner hvor du skal have et lovpligtigt bevis for at kunne udføre en konkret arbejds-funktion.

Hvorfor bør du overveje at deltage i et AMU-kursus?

Opdatering af kompetencer: AMU-kurser giver dig mulighed for at opdatere dine færdigheder og viden, hvilket kan være afgørende for at forblive konkurrencedygtig på arbejdsmarkedet.

  • Karriereudvikling: AMU-kurser kan hjælpe dig med at udvikle de færdigheder, der kræves for at avancere i din karriere eller skifte til et andet jobområde.

  • Brancheskift: Hvis du ønsker at skifte til en anden branche, kan AMU-kurser give dig den nødvendige uddannelse og viden til at gøre dette.

  • Erhvervsuddannelser: I nogle tilfælde kan AMU-kurser kan give merit dvs. afkorte visse erhvervsuddan-nelser.

  • Jobsøgende: Hvis du er ledig, kan deltagelse i AMU-kurser forbedre dine beskæftigelsesmuligheder ved at give dig nye færdigheder og kvalifikationer som du kan skrive på dit cv i din jobsøgning

  • Personligudvikling: Udover at forbedre dine faglige færdigheder kan AMU-kurser også bidrage til din personlige udvikling og selvtillid.
 Samlet set er efteruddannelseskurserne en ressource, der giver dig mulighed for at udvikle dig fagligt og personligt, hvilket kan åbne døre for nye muligheder i dit arbejdsliv.
Vil du vide mere?