El_og_VVS

Elsikkerhedsloven, relevante love og standarder

Der er pt. ingen hold udbudt til dette kursus. Brug evt. kursusagenten for at blive adviseret om nye hold.
Info om fag
48391 - Elsikkerhedsloven, relevante love og standarder

Målgruppe: Uddannelsen retter sig mod faglærte elektrikere eller personer med tilsvarende kompetencer, der i deres job har brug for kompetencer i anvendelse af Elsikkerhedsloven og de tilhørende relevante bekendtgørelser og standarder.

Beskrivelse: Deltageren opnår viden om struktur og indhold i gældende elsikkerhedslov, bekendtgørelser og standarder herunder kendskab til regler for udførelse og dimensionering af el-installationer. Deltageren opnår især kendskab til Bekendtgørelse om sikkerhed for udførelse og drift af elektriske installationer, og dertil hørende standarder. Deltageren kan på den baggrund overholde gældende lovgivning ved udførelse af el-installationer.
Deltageren kan desuden identificere behov for, samt lægge en plan for, kvalitetssikring og dokumentation i henhold til de gældende bekendtgørelser og standarder.

Fagnummer: 48391 Elsikkerhedsloven, relevante love og standarder Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 208,00 Uden for målgruppe: DKK 900,75 Er på følgende regionale positivlister: 6 Ugers jobrettet Nordjylland Sydjylland