Gronne_omraader

Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding

09-09-2024
Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding
CELF Kringelborg Kringelborg Alle 7 4800 Nykøbing F
1 dag Daghold
Info om fag
40824 - Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding

Målgruppe: Faglærte og ufaglærte anlægsgartnere der har eller søger beskæftigelse i anlægsgartnerbranchen.

Beskrivelse: Deltagerne kan vurdere de mulige farer og de sikkerhedsforanstaltninger, der skal tages ved udførelse af varmt arbejde, som omfatter brænding af ukrudt med maskiner og værktøj, som afgiver flammer eller varme, som kan foranledige brand på arbejdsstedet.

Deltagerne kan udføre arbejdet brandteknisk korrekt.

Deltagerne kan udføre nødvendige brandtekniske forholdsregler inden arbejdet påbegyndes, foretage indretning af arbejdspladsen og træffe forholdsregler under arbejdet som tilgodeser brandsikkerheden, samt udføre de brandtekniske regler som gælder ved arbejdes afslutning.

Deltagerne kan foretage brandslukning på arealer med ukrudt.

Fagnummer: 40824 Brandforanstaltning ved ukrudtsbrænding Varighed 1 dag AMU-pris: DKK 208,00 Uden for målgruppe: DKK 904,55 Er på følgende regionale positivlister: 6 Ugers jobrettet Nordjylland Østjylland Sydjylland Fyn Hovedstaden