Vejbygning - bygning af fortovsarealer

Valgte hold
Kursussted CELF, Kringelborg Allé 7, 4800 Nykøbing F
Garantikursus Garantikursus - garanteres gennemført
Tilmeldingsfrist 30. april 2020
Startdato 11. maj 2020
Slutdato 15. maj 2020
Varighed 5,0 dage
Deltagerpris 630,00 kr.
Pris for ledige 3313,00 kr.
Jobcentret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse.
Pris udenfor AMU-målgruppe 3313,00 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:24
Beskrivelse Vejbygning - bygning af fortovsarealer
Kontaktperson Lene Andersen
Telefonnr 54 888 852
Email lena@celf.dk
Kviknummer 376402837388
Minimum antal deltagere 1
Maksimum antal deltagere 1
1 ledig plads Tilmeld
Fag til kurset:
Vejbygning - bygning af fortovsarealer
Skolefagkode: 45775
Varighed: 5,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 630,00 kr.
Pris for ledige: 3313,00 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 3313,00 kr.

Målgruppe
Faglærte og ufaglærte der har eller ønsker beskæftigelse inden for vejområdet.

Formål:
Deltagerne kan med projektmateriale som grundlag medvirke ved bygning af fortovsarealer.

Indhold:
Deltagerne kan med projektmateriale som grundlag medvirke ved bygning af fortovsarealer for så vidt angår planlægning af arbejdet, udførelse af nødvendig detailafsætning og afgravning samt sætning af betonkanter og lægning af fliser i lige stræk efter gældende normer så kravene til underlagets proctorværdier, fortovets jævnhed og fald mod rendesten er overholdt.Deltagerne kan medvirke ved kvalitetssikringen af arbejdsudførelse.Deltagerne kan medvirke ved indretning af arbejdspladsen, herunder sørge for opdeling, placering af materialer og materiel samt etablering for vinterforanstaltninger og nødvendig afspærring og afmærkning af arbejdsstedet.Deltagerne kan til arbejdets udførelse vælge og bruge hensigtsmæssige materialer og materiel.Deltagerne kan ved hjælp af instruktionsbog o. lign. udføre starteftersyn, renholdelse og pasning af maskiner og materiel.
Lav PDF med kurser