Varmepumper, installation og service

Valgte hold
Kursussted CELF, Kringelborg Allé 7, 4800 Nykøbing F
Varighed 4,0 dage
Deltagerpris 504,00 kr.
Pris for ledige 3006,20 kr.
Jobcentret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse.
Pris udenfor AMU-målgruppe 3006,20 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08.10-15.34
Beskrivelse Varmepumper - installation og service Kurset afsluttes med en prøve. Bemærk ! Dette kursus giver ikke kompetencer i installation og service af kølekredsen på varmepumper. Dette kan opnås ved at deltage i 1 loddekursus på 2 dage samt efterfølgende kølecertikat kat. 2, der består af 3 kurser på i alt 10 dage –(kursusnr. 47139, 47140, 40855) (Er man uddannet VVS-smed eller anden ”metal” smed er loddekurset ikke nødvendigt)
Kontaktperson Lena Jansen
Telefonnr 54 888 223
Email leja@celf.dk
Minimum antal deltagere 8
Maksimum antal deltagere 13
Mange ledige pladser Tilmeld
Fag til kurset:
Varmepumper - installation og service
Skolefagkode: 48892
Varighed: 4,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 504,00 kr.
Pris for ledige: 3006,20 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 3006,20 kr.

Målgruppe
Kurset er målrettet faglærte og tilsvarende målgrupper, der i deres job har brug for kompetencer inden for energiområdet.

Formål:
Deltageren kan installere og udføre service på varmepumper efter afsluttet kursus.Søgeord: varmepumpe, installation, luft/vand, væske/vand med og uden brugsvand, jordvarme, gulvvarme, energi, energimærkning.

Indhold:
 Efter afsluttet kursus kan deltageren installere og udføre service på varmepumper. Det betyder: Deltageren har kendskab til forskellige typer varmepumper, deres komponenter og opbygning samt placering af termostater og udeføler. Deltageren har desuden kendskab til varmepumpers virkemåde som varmekilde og som kølekilde samt energi- og miljømærkning for varmepumper. Deltageren arbejder ud fra relevant EU- og national lovgivning og har kendskab til, hvilket arbejde der er autorisations (el og vvs)- og certifikat belagt.Deltageren vurderer typiske værdier for bygningers eksisterende varmeinstallationer og varmebehov og vælger på den baggrund varmepumpetype og kapacitet.Deltageren installerer og indstiller hermetisk lukkede luft/vand, væske/vand med og uden brugsvand under hensyn til miljø- og sikkerhedsmæssige forhold.Deltageren udfører service og fejlfinder på varmepumper.Deltageren opsamler data fra varmepumpeinstallationer og afklarer derigennem, om miljø- og energimærkning er overholdt. Deltageren vejleder kunder om idriftsættelse, daglig drift og service af varmepumper.
Lav PDF med kurser