Udvikling af teams

Valgte hold
Kursussted CELF, Kringelborg Allé 7, 4800 Nykøbing F
Tilmeldingsfrist 8. november 2021
Startdato 26. november 2021
Slutdato 26. november 2021
Varighed 1,0 dage
Deltagerpris 190,00 kr.
Pris for ledige 811,40 kr.
Jobcentret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse.
Pris udenfor AMU-målgruppe 811,40 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00 - 15:24
Kontaktperson Lene Elisa Andersen
Telefonnr 54888852
Email lena@celf.dk
Kviknummer 37640221hr0149382
Minimum antal deltagere 16
Maksimum antal deltagere 20
20 ledige pladser Tilmeld
Fag til kurset:
Udvikling af teams
Skolefagkode: 49382
Varighed: 1,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 190,00 kr.
Pris for ledige: 811,40 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 811,40 kr.

Målgruppe
Kurset er udviklet til ikke faglærte og faglærte, der arbejder i en virksomhed, hvor man arbejder i teams.

Formål:
På dette kursus får du redskaber til at identificere, hvilke konsekvenser teknologiske eller organisatoriske ændringer i virksomheden har for teamet med hensyn til nye kompetencekrav.

Indhold:
Efter gennemført kursus har du:· Viden om ændringernes konsekvenser for teamets interne organisering og det interne samarbejde i teamet. · Redskaber til at identificere, hvilke konsekvenser ændringerne har for teamet med hensyn til nye kompetencekrav. · Viden om, hvilke krav der stilles for at opnå en ny tilgang til samarbejdet internt i teamet og med omgivelserne. Efter gennemført kursus kan du:· Identificere hvordan teamets opgaver ændrer sig som konsekvens af teknologiske og/eller organisatoriske forandringer i virksomheden.
Lav PDF med kurser