Udvikling af sikkerhedskulturen i industrien

Valgte hold
Kursussted CELF, Ferrarivej 14B, 7100 Vejle
Varighed 1,0 dage
Deltagerpris 192,00 kr.
Pris for ledige 728,05 kr.
Jobcentret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse.
Pris udenfor AMU-målgruppe 728,05 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00 - 15:24
Kontaktperson Lene Elisa Andersen
Telefonnr 54888852
Email lena@celf.dk
Minimum antal deltagere 20
Maksimum antal deltagere 23
Status Optaget
Fag til kurset:
Udvikling af sikkerhedskultur i industrien
Skolefagkode: 49379
Varighed: 1,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 192,00 kr.
Pris for ledige: 728,05 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 728,05 kr.

Målgruppe
Kurset er udviklet til ufaglærte og faglærte medarbejdere i industrien.

Formål:
På dette kursus lærer du inden for eget jobområde sammen med virksomhedens øvrige arbejdsmiljøaktører og kollegaer at medvirke til at ændre og udvikle virksomhedens sikkerhedskultur. Herunder bidrage til: Systematisk sikkerhedsarbejde, vedligeholde operationelle sikkerhedsprocedure og handlingsplaner, risikovurdering, analyse af sikkerhedskultur, afdække barrierer for en mere sikker adfærd.

Indhold:
Efter gennemført kursus har du:· Forståelse for at sikkerhedskultur og riskoadfærd er afhængig af et godt samarbejde mellem virksomheden, kollegaer og den enkelte ansatte. Efter gennemført kursus kan du:· Inden for eget jobområde og sammen med virksomhedens øvrige arbejdsmiljøaktører og kollegaer medvirke til at ændre og udvikle virksomhedens sikkerhedskultur. · Bidrage til systematisk sikkerhedsarbejde, vedligeholdelse af operationelle sikkerhedsprocedurer og handlingsplaner, risikovurdering og analyse af sikkerhedskultur. · Afdække barrierer for en mere sikker adfærd.
Lav PDF med kurser