Tværfagligt samarbejde om måltider til ældre

Valgte hold
Kursussted Et externt undervisningssted, Øster Boulevard 14, 4930 Maribo
Startdato 9. april 2019
Slutdato 10. april 2019
Varighed 2,0 dage
Deltagerpris Ikke angivet
Pris for ledige 1360,00 kr.
Jobcentret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse.
Pris udenfor AMU-målgruppe 1360,00 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08.00-15.24
Beskrivelse Tværfagligt samarbejde om måltider til ældre
Kontaktperson Lena Jansen
Telefonnr 54888223
Email leja@celf.dk
Kviknummer 37640219mtm0142934
Minimum antal deltagere 16
Maksimum antal deltagere 16
Status Optaget
Fag til kurset:
Tværfagligt samarbejde om måltider til ældre
Skolefagkode: 42934
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Pris for ledige: 1360,00 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1360,00 kr.

Målgruppe
Medarbejdere i hjemmeplejen, leve-bo-miljøer, plejecentre og modtagekøkkener med følgende baggrund: 1. Social- og sundhedshjælpere, social- og sundhedsassistenter, plejehjemsassistenter og tilsvarende grupper. 2. Ernæringshjælpere og ernæringsassistenter.

Formål:
Deltageren kan samarbejde tværfagligt om måltider til ældre og kan gennem arbejdstilrettelæggelse og ansvarsfordeling sikre en helhedsorienteret indsats mhp. at understøtte den ældre borgers funktionsniveau og livskvalitet. Deltageren kan indgå i en tværfaglig og konstruktiv dialog, herunder modtage og videregive relevant information og observationer.

Indhold:
I det tværfaglige samarbejde om måltidet kan deltageren bidrage til forebyggelse og sundhedsfremme med henblik på at understøtte den ældre borgers funktionsniveau og livskvalitet. Deltageren kan gennem arbejdstilrettelæggelse og ansvarsfordeling samarbejde tværfagligt om måltider til ældre med henblik på at sikre en helhedsorienteret indsats. I det arbejde har deltageren indsigt i hhv. det kostfaglige personales og social- og sundhedspersonalets faglighed og rolle. Desuden kan deltageren indgå i en tværfaglig og konstruktiv dialog, herunder modtage og videregive relevant information og observationer. Deltageren kan i samarbejde med henholdsvis det kostfaglige personale eller social- og sundhedspersonalet planlægge og koordinere måltidet ud fra viden om måltidets omsorgsmæssige funktion og på en sådan måde, at der sikres en sammenhæng mellem borgerens behov og ønsker til måltidet, det fremstillede måltid og gennemførelsen af måltidet med de ældre.
Lav PDF med kurser