Solceller og husstandsvindmøller

Valgte hold
Kursussted CELF, Kringelborg Allé 7, 4800 Nykøbing F
Tilmeldingsfrist 20. marts 2022
Startdato 28. marts 2022
Slutdato 4. april 2022
Varighed 6,0 dage
Deltagerpris 768,00 kr.
Pris for ledige 4494,20 kr.
Jobcentret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse.
Pris udenfor AMU-målgruppe 4494,20 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08.10-15.34
Beskrivelse Solceller og husstandsvindmøller Kurset afsluttes med en prøve
Kontaktperson Lene Andersen
Telefonnr 54888852
Email lena@celf.dk
Kviknummer 37640222ssi0148891
Minimum antal deltagere 5
Maksimum antal deltagere 12
8 ledige pladser Tilmeld
Fag til kurset:
Solceller og husstandsvindmøller
Skolefagkode: 48891
Varighed: 6,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 768,00 kr.
Pris for ledige: 4494,20 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 4494,20 kr.

Målgruppe
Uddannelsen retter sig mod personer med en elektrikeruddannelse eller lignende kompetencer, der i deres job har brug for kompetencer inden for solceller og husstandsvindmøller.

Formål:
Efter kurset kan deltageren installere solcelleanlæg og husstandsvindmøller.Søgeord: Vedvarende energi, solcelleanlæg, husvindmølle, VE-certificering, fejlbeskyttelse

Indhold:
Efter kurset kan deltageren installere solcelleanlæg og husstandsvindmøller. Inden for installation og solcelleanlæg betyder det:Deltageren har kendskab til befæstningsmetoder og føringsveje samt gældende love og regler for opsætning af solceller. Deltageren har kendskab til de risici der er forbundet med arbejdet med solceller, i forhold til elektrisk stød, spændingsniveauer og sikkerhed.Deltageren monterer og installerer solcelleanlæg inklusiv invertere og koblingsudstyr. Anlægget kan være en standalone-løsning eller nettilsluttet. Deltageren dimensionerer desuden udstyr til fejlbeskyttelse (beskyttelsesudstyr mod indirekte berøring).Deltageren har viden om hybridanlæg med batteri og kan vejlede kunden i valg af solcelleanlæg.Deltageren vejleder kunden i idriftsættelse og daglig drift af anlægget og udfører service og fejlfinding på solcelleanlæg, herunder solcellepaneler, kabelføring og inverter. Deltageren anvender dataaflæsning og termografisk udstyr i fejlfindingen. Deltageren udbedrer fejl efter fabrikantens anvisninger, gældende EU-regler og nationale love og forskrifter. Deltageren kvalitetssikrer eget arbejde.Inden for installation af husstandsvindmøller betyder det:Deltageren monterer husstandsvindmøller til beboelse og mindre erhvervsejendomme ud fra beregninger af vindmøllens vindpåvirkning og effekt samt viden om gældende love og regler.Deltageren installerer husstandsvindmøller, inklusiv invertere og koblingsudstyr på møller med nettilslutning. Husstandsvindmøllerne kan være standalone-løsninger eller tilsluttet forsyningsnettet. Deltageren dimensionerer desuden udstyr til fejlbeskyttelse (beskyttelsesudstyr mod indirekte berøring).Deltageren vejleder kunden i idriftsættelse og daglig drift af anlægget.
Lav PDF med kurser