Solceller og husstandsvindmøller

Valgte hold
Kursussted CELF, Kringelborg Allé 7, 4800 Nykøbing F
Varighed 4,0 dage
Deltagerpris 504,00 kr.
Pris for ledige 2954,80 kr.
Jobcentret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse.
Pris udenfor AMU-målgruppe 2954,80 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08.10-15.34
Beskrivelse Solceller og husstandsvindmøller Kurset afsluttes med en prøve
Kontaktperson Lena Jansen
Telefonnr 54 888 223
Email leja@celf.dk
Minimum antal deltagere 8
Maksimum antal deltagere 12
Status Optaget
Fag til kurset:
Solceller - installation & service
Skolefagkode: 48891
Varighed: 4,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 504,00 kr.
Pris for ledige: 2954,80 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 2954,80 kr.

Målgruppe
Uddannelsen retter sig mod personer med en elektrikeruddannelse eller lignende kompetencer, der i deres job har brug for kompetencer inden for solceller.

Formål:
Efter kurset kan deltageren installere solcelleanlæg.Søgeord: Vedvarende energi, solcelleanlæg, VE-certificering, fejlbeskyttelse

Indhold:
Efter kurset kan deltageren installere solcelleanlæg. Det betyder: Deltageren har kendskab til befæstningsmetoder og føringsveje samt gældende love og regler for opsætning af solceller. Deltageren har kendskab til de risici der er forbundet med arbejdet med solceller, i forhold til elektrisk stød, spændingsniveauer og sikkerhed. Deltageren monterer og installerer solcelleanlæg inklusiv invertere og koblingsudstyr. Anlægget kan være en standalone-løsning eller nettilsluttet. Deltageren dimensionerer desuden udstyr til fejlbeskyttelse (beskyttelsesudstyr mod indirekte berøring). Deltageren har viden om hybridanlæg med batteri og kan vejlede kunden i valg af solcelleanlæg. Deltageren vejleder kunden i idriftsættelse og daglig drift af anlægget og udfører service og fejlfinding på solcelleanlæg, herunder solcellepaneler, kabelføring og inverter. Deltageren anvender dataaflæsning og termografisk udstyr i fejlfindingen. Deltageren udbedrer fejl efter fabrikantens anvisninger, gældende EU-regler og nationale love og forskrifter. Deltageren kvalitetssikrer eget arbejde.
Lav PDF med kurser