Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods

Valgte hold
Kursussted CELF, C. E. Christiansens Vej 12, 4930 Maribo
Varighed 1,0 dage
Deltagerpris 126,00 kr.
Pris for ledige 806,55 kr.
Jobcentret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse.
Pris udenfor AMU-målgruppe 806,55 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 07:30 - 14:54
Beskrivelse Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods
Kontaktperson Mette Ranthe
Telefonnr 54888167
Email mera@celf.dk
Minimum antal deltagere 6
Maksimum antal deltagere 16
Status Optaget
Fag til kurset:
Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods
Skolefagkode: 45259
Varighed: 1,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 126,00 kr.
Pris for ledige: 806,55 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 806,55 kr.

Målgruppe
Adgang til uddannelsen har personer, som tilhører AMU-lovens målgrupper, og som er beskæftiget med af- og pålæsning, lager-/terminalarbejde, dokumentbehandling af farligt gods, eller skal til at beskæftige sig med disse emner som ansat i en virksomhed.

Formål:
Deltageren kan, med baggrund i sit ansvarsområde, udføre arbejdet i henhold til de krav, der i ADR, kapitel 1.3 stilles til personale, der er involveret i udfærdigelse af transportdokumenter og lager- og terminalarbejde i forbindelse med farligt gods.

Indhold:
Deltageren kan, efter gennemført uddannelse og med baggrund i tildelte ansvarsområder og arbejdsopgaver, udføre arbejdet med forberedelser til transport, samt af- og pålæsning af farligt gods, i henhold til bestemmelserne i ADR, kapitel 1.3.
Lav PDF med kurser