Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods

CELF, Kringelborg Allé 7, 4800 Nykøbing F
4. juni 2021 Valgt 15 ledige pladser
24. juni 2021 16 ledige pladser
Valgte hold
Kursussted CELF, Kringelborg Allé 7, 4800 Nykøbing F
Tilmeldingsfrist 31. maj 2021
Startdato 4. juni 2021
Slutdato 4. juni 2021
Varighed 1,0 dage
Deltagerpris 126,00 kr.
Pris for ledige 811,40 kr.
Jobcentret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse.
Pris udenfor AMU-målgruppe 811,40 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 07.30 - 14.54
Beskrivelse Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods
Kontaktperson Mette Ranthe
Telefonnr 54888167
Email mera@celf.dk
Kviknummer 37640221lt0445259
Minimum antal deltagere 8
Maksimum antal deltagere 16
15 ledige pladser Tilmeld
Fag til kurset:
Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods
Skolefagkode: 45259
Varighed: 1,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 126,00 kr.
Pris for ledige: 811,40 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 811,40 kr.

Målgruppe
Adgang til uddannelsen har personer, som tilhører AMU-lovens målgrupper, og som er beskæftiget med af- og pålæsning, lager-/terminalarbejde, dokumentbehandling af farligt gods, eller skal til at beskæftige sig med disse emner som ansat i en virksomhed.

Formål:
Deltageren kan, med baggrund i sit ansvarsområde, udføre arbejdet i henhold til de krav, der i ADR, kapitel 1.3 stilles til personale, der er involveret i udfærdigelse af transportdokumenter og lager- og terminalarbejde i forbindelse med farligt gods.

Indhold:
Deltageren kan, efter gennemført uddannelse og med baggrund i tildelte ansvarsområder og arbejdsopgaver, udføre arbejdet med forberedelser til transport, samt af- og pålæsning af farligt gods, i henhold til bestemmelserne i ADR, kapitel 1.3.
Lav PDF med kurser