Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods, kap. 1,3

Valgte hold
Kursussted CELF, Kringelborg Allé 7, 4800 Nykøbing F
Varighed 1,0 dage
Deltagerpris 128,00 kr.
Pris for ledige 819,80 kr.
Jobcentret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse.
Pris udenfor AMU-målgruppe 819,80 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 07.30 - 14.54
Beskrivelse Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods, kap. 1,3
Kontaktperson Mette Ranthe
Telefonnr 54888167
Email mera@celf.dk
Minimum antal deltagere 8
Maksimum antal deltagere 11
Status Kontakt skolen
Fag til kurset:
Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods
Skolefagkode: 45259
Varighed: 1,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 128,00 kr.
Pris for ledige: 819,80 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 819,80 kr.

Målgruppe
Adgang til uddannelsen har personer, som tilhører AMU-lovens målgrupper, og som er beskæftiget med af- og pålæsning, lager-/terminalarbejde, dokumentbehandling af farligt gods, eller skal til at beskæftige sig med disse emner som ansat i en virksomhed.

Formål:
Deltageren kan, med baggrund i sit ansvarsområde, udføre arbejdet i henhold til de krav, der i ADR, kapitel 1.3 stilles til personale, der er involveret i udfærdigelse af transportdokumenter og lager- og terminalarbejde i forbindelse med farligt gods.

Indhold:
Deltageren kan, efter gennemført uddannelse og med baggrund i tildelte ansvarsområder og arbejdsopgaver:- Udføre arbejdet med forberedelser til transport.- Af og på-læsse farligt gods i henhold til regler i ADR, kapitel 1.3.Dette uddannelsesmål anses som et myndighedscertifikat, når det afvikles sammen med den lovpligtige efteruddannelse jf. Færdselsstyrelsen regler herom.
Lav PDF med kurser