Sikker adfærd i produktionsvirksomheder

Valgte hold
Kursussted CELF, Nakskov, Søvej 6, 4900 Nakskov
Varighed 1,0 dage
Deltagerpris 190,00 kr.
Pris for ledige 790,00 kr.
Jobcentret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse.
Pris udenfor AMU-målgruppe 790,00 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 07.15-14.39
Beskrivelse Sikker adfærd i produktionsvirksomheder
Kontaktperson Lena Jansen
Telefonnr 54888223
Email leja@celf.dk
Minimum antal deltagere 14
Maksimum antal deltagere 20
Status Kontakt skolen
Fag til kurset:
Sikker adfærd i produktionsvirksomheder
Skolefagkode: 47075
Varighed: 1,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 190,00 kr.
Pris for ledige: 790,00 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 790,00 kr.

Målgruppe
Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen.

Formål:
Deltageren kan medvirke til udvikling af sikker adfærd i produktionsvirksomheder samt anvende en funktionel model for adfærdsregulering.

Indhold:
Deltageren kan på baggrund af en grundlæggende viden om motivationsteori og arbejdsmiljø medvirke til udvikling af sikker adfærd i produktionsvirksomheder. Deltageren kan anvende en funktionel model for adfærdsregulering herunder udvise kendskab til succesfaktorer og forhindringer, der kan opstå ved ændring af sikkerhedsadfærd. Deltageren kan gennemføre en hensigtsmæssig dialog om risikoadfærd herunder give konstruktiv feedback.
Lav PDF med kurser