Sikker adfærd i produktionen

CELF, Højbygårdsvej 31, 4960 Holeby
18. maj 2020 Valgt Optaget
3. juni 2020 Optaget
8. juni 2020 Optaget
11. juni 2020 Optaget
Valgte hold
Kursussted CELF, Højbygårdsvej 31, 4960 Holeby
Startdato 18. maj 2020
Slutdato 19. maj 2020
Varighed 2,4 dage
Deltagerpris 426,40 kr.
Pris for ledige 1817,47 kr.
Jobcentret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse.
Pris udenfor AMU-målgruppe 1817,47 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 07:00-16:30
Beskrivelse Sikker adfærd i produktionen
Kontaktperson Lene Andersen
Telefonnr 54 888 852
Email lena@celf.dk
Kviknummer 376402855446
Minimum antal deltagere 16
Maksimum antal deltagere 20
Status Optaget
Fag til kurset:
Introduktion til førstehjælp på jobbet
Skolefagkode: 42730
Varighed: 0,4 dage
Timer pr dag: 9,4

Deltagerpris: 50,40 kr.
Pris for ledige: 424,12 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 424,12 kr.

Målgruppe
AMU-lovens målgrupper har adgang til uddannelsen.

Formål:
Deltagerne er orienteret om og har elementære færdigheder i nødflytning,livreddende førstehjælp og alarmering.

Indhold:
Deltageren kan: - gengive førstehjælpens 4 hovedpunkter,- forklare hvordan ulykken standses,- udføre nødflytning på jord og fra bil,- forklare, hvorfor alle tilskadekomne skal sikres luft til lungerne og blod til hovedet, - undersøge om en person er bevidstløs, og om han trækker vejret, - lægge en person i aflåst sideleje,- standse en sprøjtende blødning, - formulere en korrekt alarmering.
Kunde/leverandørforhold for operatører
Skolefagkode: 45363
Varighed: 1,0 dage
Timer pr dag: 9,4

Deltagerpris: 188,00 kr.
Pris for ledige: 678,05 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 678,05 kr.

Målgruppe
Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen.

Formål:
Deltageren kan informere og kommunikere i kunde- og leverandørsammenhæng med baggrund i viden om egne grænseflader i kvalitetsstyrings sammenhænge.

Indhold:
Med baggrund i viden om ¿kunde- og leverandørforholdet¿ i kvalitetsstyrings sammenhænge i virk-somheden kan deltageren anvende personlige/faglige ressourcer til at skabe forbedringer af de pro-dukter/ydelser der leveres. Deltageren kan informere og kommunikere korrekt i kunde- og leveran-dørsammenhæng med baggrund i viden om egne grænseflader til såvel interne som eksterne kunder og leverandører.
Sikker adfærd i produktionen
Skolefagkode: 49377
Varighed: 1,0 dage
Timer pr dag: 9,4

Deltagerpris: 188,00 kr.
Pris for ledige: 715,30 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 715,30 kr.

Målgruppe
Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen.

Formål:
Du lærer at medvirke til udvikling af sikker adfærd i produktionsvirksomheder samt anvende en funktionel model for adfærdsregulering. Du lærer også at medvirke aktivt i at instruere kollegaer om sikker adfærd i forbindelse med interne aktiviteter på dit arbejde, ligesom du med din egen adfærd kan være model for kollegaer angående sikker adfærd på arbejdspladsen.

Indhold:
Efter gennemført uddannelse kan deltageren på baggrund af viden om kommunikation og metoder til instruktion og feedback bidrage til at udvikle, vedligeholde og videreudvikle en sikker adfærd i produktionsvirksomheder, herunder at: Kende til og støtte formidlingen af virksomhedens sikkerhedsmål  Identificere barrierer for at få gennemført ændringer i sikkerhedsadfærd Gennemføre en hensigtsmæssig dialog om risikoadfærd Give konstruktiv feedback
Lav PDF med kurser