Samarbejde i grupper i virksomheden

Valgte hold
Kursussted CELF, Kringelborg Allé 7, 4800 Nykøbing F
Varighed 3,0 dage
Deltagerpris 498,00 kr.
Pris for ledige Ikke angivet
Jobcentret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse.
Pris udenfor AMU-målgruppe Ikke angivet
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:24
Beskrivelse Samarbejde i grupper i virksomheden
Kontaktperson Lene Andersen
Telefonnr 54 888 852
Email lena@celf.dk
Minimum antal deltagere 1
Maksimum antal deltagere 1
Status Optaget
Fag til kurset:
Kompetencebehov og -udvikling i teamet
Skolefagkode: 48141
Varighed: 1,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 118,00 kr.
Målgruppe
Personer, der opfylder AMU-lovens bestemmelser om målgrupper, har adgang til uddannelsen.

Formål:
På kurset lærer du at vurdere og formulere, hvad der skal til for at sikre konkurrenceevnen og forebygge fremtidigt kompetencegab samt tage aktivt medansvar for dit teams og din egen kompetenceudvikling.

Indhold:
Deltageren kan ud fra egne erfaringer være med til i eget produktionsteam at vurdere og formulere, hvad der skal til for at sikre, at virksomheden, teamet mv. også i fremtiden kan have en konkurrencedygtig produktion, herunder medvirke ved analyse og videreformidling af eget teams kompetencebehov på kort og længere sigt samt motivere for den tilhørende kompetenceudvikling.   Deltageren kan i samspil med eget team og ledelse vurdere og formulere egne fremtidige kompetencebehov og forebygge kompetencegab. Dette sker med udgangspunkt i eget jobperspektiv og bevidstheden om livslang læring, samt at tage aktivt medansvar for egen motivation og kompetenceudvikling via både uddannelse/kurser og læring i eget team/job.
Samarbejde i grupper i virksomheden
Skolefagkode: 45983
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 380,00 kr.
Målgruppe
Medarbejdere som i deres arbejde indgår i forskellige gruppekonstellationer.

Formål:
Deltageren kan samarbejde effektivt i grupper i virksomheden gennem aktiv medvirken i problem- og konfliktløsning, således at der sikres overensstemmelse imellem gruppens og virksomhedens mål. Deltagerne kan aktivt reducere de processer der hindrer samarbejde og styrke de processer der fremmer administrativt samarbejde i den administrative funktion.

Indhold:
Deltageren kan bevidst rette fokus på egen arbejdsindsats i en eksisterende/aktuel arbejds- eller projektgruppe og tilpasse sin arbejdsindsats således at den er med til, at sikre sammenhæng imellem gruppens og virksomhedens mål. Endvidere kan deltageren aktivt indgå i arbejdet med at minimere de processer, der hindrer samarbejde og kan styrke de processer, der fremmer samarbejde i virksomheden. Endvidere kan deltageren bidrage til at understøtte udviklingen af et godt arbejdsmiljø.
Lav PDF med kurser