Robotteknik - idriftsættelse

Valgte hold
Kursussted CELF, Kringelborg Allé 7, 4800 Nykøbing F
Garantikursus Garantikursus - garanteres gennemført
Varighed 4,0 dage
Deltagerpris 504,00 kr.
Pris for ledige 3926,60 kr.
Jobcentret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse.
Pris udenfor AMU-målgruppe 3926,60 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08.10-15.34
Beskrivelse Robotteknik - idriftsættelse Kurset afsluttes med en skriftlig prøve
Kontaktperson Lena Jansen
Telefonnr 54 888 223
Email leja@celf.dk
Minimum antal deltagere 1
Maksimum antal deltagere 6
Status Kontakt skolen
Fag til kurset:
Robotteknik - idriftsættelse
Skolefagkode: 49051
Varighed: 4,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 504,00 kr.
Pris for ledige: 3926,60 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 3926,60 kr.

Målgruppe
Uddannelsen retter sig mod personer med en elektrikeruddannelse eller lignende kompetencer, der i deres job har brug for kompetencer inden for grundlæggende robotteknik.

Formål:
Efter kurset kan deltageren foretage mindre programmerings- og omprogrammeringsopgaver på robotter og foretage fejlfinding og diagnosticering.

Indhold:
Deltageren kan foretage mindre programmerings- og omprogrammeringsopgaver på robotter og foretage fejlfinding og diagnosticering via Teach Pendant eller programmeringsenheden til robotcellen. Derudover kan deltageren vedligeholde og foretage en risikovurdering på en robot/robotcelle. Deltageren kan idriftsætte robotten/robotcellen samt foretage tilslutning af periferiudstyr på robottens I/O moduler. Deltageren har kendskab til reglerne for sikkerhed på robotter og robotceller, herunder afstand fra robot til sikkerhedshegn, lysgitres reaktionstid samt reglerne for nødstop. Deltageren har kendskab til de problemstillinger, der opstår, når robotten skal arbejde tredimensionelt, samt den generelle betjening af robotter. Deltageren har viden om robotteknologiens anvendelsesmuligheder og robotteknologiens muligheder i nærmeste fremtid. Deltageren kan arbejde med at optimere robottens bevægelser.
Lav PDF med kurser