Rengøringsplanl + Rengøringskvali

Valgte hold
Kursussted Eksternt Undervisningssted, Buddingevej 312, 2860 Søborg
Varighed 5,0 dage
Deltagerpris 620,00 kr.
Pris for ledige 3290,00 kr.
Jobcentret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse.
Pris udenfor AMU-målgruppe 3290,00 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08.00-15.24
Beskrivelse Personlig planlægning af rengøringsarbejder samt Måling og vurdering af rengøringskvaliteten
Kontaktperson Lena Jansen
Telefonnr 5488223
Email leja@celf.dk
Minimum antal deltagere 16
Maksimum antal deltagere 16
Status Optaget
Fag til kurset:
Måling og vurdering af rengøringskvalitet
Skolefagkode: 48239
Varighed: 3,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 372,00 kr.
Pris for ledige: 1930,00 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1930,00 kr.

Målgruppe
Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod rengøringsassistenter.

Formål:
Du lærer at måle og bedømme den udførte rengøring ud fra givne kvalitetsmålesystemer fx DS INSTA 800, Hygiejnestandard DS-2451-10 og anbefalinger fra Nationale Retningslinjer for Infektionshygiejne (NIR).Du lærer at udføre rengøring, så kvaliteten lever op til aftalegrundlaget og kvalitetskravene overholdes.

Indhold:
Deltageren kan måle og bedømme den udførte rengøring ud fra givne kvalitetsmålesystemer fx DS INSTA 800, Hygiejnestandard DS-2451-10 og anbefalinger fra Nationale Retningslinjer for Infektionshygiejne (NIR).Deltageren kan udføre rengøring, så kvaliteten lever op til aftalegrundlaget og kvalitetskravene overholdes.
Personlig planlægning af rengøringsarbejdet
Skolefagkode: 49355
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 248,00 kr.
Pris for ledige: 1360,00 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1360,00 kr.
Lav PDF med kurser