Personbefordring med bus

Valgte hold
Kursussted CELF, Kringelborg Allé 7, 4800 Nykøbing F
Varighed 30,0 dage
Deltagerpris 3540,00 kr.
Tillæg Gebyr for udstedelse af chaufføruddannelsesbevis - opkræves af Trafikstyrelsen kr. 180,00
Pris for ledige 32923,00 kr.
Jobcentret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse.
Pris udenfor AMU-målgruppe 32923,00 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 07.30 - 14.54
Forudsætninger Kørekort kat. B og være fyldt 24 år.
Beskrivelse Personbefordring med bus Kursusforløbet indgår i den landsdækkende positivliste for 6 ugers jobrettet uddannelse. Ledige kan ikke tilmlede sig på Efteruddannelse.dk men skal henvende sig i deres A-kasse eller et VEU-center
Kontaktperson Mette Ranthe
Telefonnr 54888167
Email mera@celf.dk
Minimum antal deltagere 6
Maksimum antal deltagere 8
Status Kontakt skolen
Fag til kurset:
Personbefordring med bus
Skolefagkode: 40531
Varighed: 30,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 3540,00 kr.
Pris for ledige: 32923,00 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 32923,00 kr.

Målgruppe
Personer, der ønsker at kunne fungere som buschauffør i den kollektive trafik eller turistbusbranchen.

Formål:
Deltageren er i stand til at føre stor bus til erhvervsmæssig personbefordring.

Indhold:
Deltageren kan på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde føre og betjene køretøjet og er i stand til at vurdere egen og andre trafikanters adfærd og på denne baggrund udføre en sikker og forsvarlig kørsel.Efter uddannelsen har deltageren erhvervet kørekort, kategori D-EP jf. gældende myndighedskrav beskrevet i undervisningsplanen for køreuddannelse til denne kategori jf. bek. nr. 1301 af 27/11/2017.Deltageren kan føre køretøjet rationelt med hovedvægt på sikkerhed, anvende reglerne og har kendskab til sundhed, færdselssikkerhed og miljøsikkerhed, service og logistik jf Trafik-,Bygge og Boligstyrelsens bek. nr.1327 af 29/11/2017 om kvalifikationskrav til visse førere af køretøjer i vejtransport.Uddannelsen opfylder endvidere uddannelseskravet jf. Europa-Parlamentets og Rådets forordning (EU) Nr. 181/2011 af 16. februar 2011 om buspassagerers rettigheder.
Lav PDF med kurser