Pers. sikkerhed v. særligt arbejde med isocyanater

CELF, Søvej 6, 4900 Nakskov
7. juni 2023 Valgt 18 ledige pladser
14. august 2023 18 ledige pladser
Valgte hold
Kursussted CELF, Søvej 6, 4900 Nakskov
Tilmeldingsfrist 1. juni 2023
Startdato 7. juni 2023
Slutdato 7. juni 2023
Varighed 1,0 dage
Deltagerpris 128,00 kr.
Pris for ledige 999,30 kr.
Jobcentret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse.
Pris udenfor AMU-målgruppe 999,30 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08.00-15.24
Forudsætninger Det er en forudsætning for deltagelse i kurset, at deltageren har certifikatkurset "pers. sikkerhed v. arbejde med epoxy og isocyanater".
Beskrivelse Kurset retter sig mod personer, som arbejder med isocyanatholdige materialer og stoffer på følgende måder: sprøjtepåføring uden for lukkede systemer, sprøjtekabiner og sprøjtebokse eller åben håndtering ved temperaturer over 45 grader celsius.
Kontaktperson Lena Jansen
Telefonnr 54888223
Email leja@celf.dk
Kviknummer 37640223pu0120968
Minimum antal deltagere 12
Maksimum antal deltagere 18
18 ledige pladser Tilmeld
Fag til kurset:
Pers. sikkerhed v. særligt arbejde med isocyanater
Skolefagkode: 20968
Varighed: 1,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 128,00 kr.
Pris for ledige: 999,30 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 999,30 kr.

Målgruppe
Kurset retter sig mod personer, som arbejder med isocyanatholdige materialer og stoffer på følgende måder: sprøjtepåføring uden for lukkede systemer, sprøjtekabiner og sprøjtebokse eller åben håndtering ved temperaturer over 45 grader celsius. Det er en forudsætning for deltagelse i kurset, at deltageren har certifikatkurset "pers. sikkerhed v. arbejde med epoxy og isocyanater".

Formål:
Du lærer at arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt i miljøer, hvor der er høj risko for udsættelse for isocyanter.

Indhold:
Deltageren kan efter endt kursus arbejde sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt efter gældende regler i et miljø, der medfører en særlig høj risiko for udsættelse for isocyanater. Herunder kan deltageren:Identificere, hvilke arbejdsprocesser, der udgør en særlig høj eksponeringsrisiko i forhold til at blive udsat for isocyanater.Anvende de sikkerhedsforskrifter og beskyttelsesforanstaltninger, der knytter sig til forberedelse, gennemførelse og opfølgning på arbejdsprocesser, der medfører en særlig høj risiko for at blive udsat for isocyanater.Identificere specifikke risikoer for udsættelse i forhold til de arbejdsprocesser, hvor der en høj eksponeringsrisiko i forhold til udsættelse for for isocyanater - både i forhold til sig selv og i forhold til andre beskæftigede end dem, der udfører arbejdet med stofferne eller materialerne samt sørge for at disse ikke bliver udsat for sundhedsfarlig påvirkning.Anvende relevante sikkerhedsforskrifter i forhold til egne arbejdsprocesser, hvor der er særlig høj eksponeringsrisiko i forhold til at blive udsat for isocyanater.
Lav PDF med kurser