optimering meto + periodisk rengør.

Valgte hold
Kursussted Eksternt Undervisningssted, Buddingevej 312, 2860 Søborg
Startdato 21. oktober 2019
Slutdato 25. oktober 2019
Varighed 5,0 dage
Deltagerpris 744,00 kr.
Pris for ledige 2311,50 kr.
Jobcentret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse.
Pris udenfor AMU-målgruppe 2311,50 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08.00-15.24
Beskrivelse Optimering af rengøringsmetoder og arbejdsgange samt Periodisk rengøring
Kontaktperson Lena Jansen
Telefonnr 5488223
Email leja@celf.dk
Kviknummer 37640219bb0149389
Minimum antal deltagere 16
Maksimum antal deltagere 16
Status Optaget
Fag til kurset:
Optimering af rengøringsmetoder og arbejdsgange
Skolefagkode: 49389
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 372,00 kr.
Pris for ledige: 968,60 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 968,60 kr.

Målgruppe
Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod rengøringsassistenter med erfaring inden for professionel erhvervsrengøring.

Formål:
Du lærer at forbedre rengøringsmetoder og arbejdsgange i forskellige lokaletyper, så rengøringsarbejdet udføres effektivt, systematisk og ergonomisk optimalt samt at kvalitetskravene er tilfredsstillende.

Indhold:
Efter endt uddannelse kan deltageren: Ved fokus på forbedringer af rengøringsmetoder og arbejdsgange bruge metoder, så rengøringen gøres effektivt, systematisk og ergonomisk korrekt. Prioritere egne arbejdsopgaver, prioritere rækkefølge på et område og i lokaler samt sikre, at ressourcerne bruges bedst muligt.Ud fra aftalegrundlag og rengøringsplaner vurdere rengøringsbehovet.For at sikre kvaliteten analysere, hvor effektiv en rengøringsproces er og stille forslag til forbedringer af metode.
Periodisk rengøring
Skolefagkode: 49396
Varighed: 3,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 372,00 kr.
Pris for ledige: 1342,90 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1342,90 kr.

Målgruppe
Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod rengøringsassistenter.

Formål:
Deltageren kan udføre periodiske rengøringsopgaver i forskellige typer af lokaler på en sikkerhedsmæssig og miljømæssig måde.

Indhold:
Efter endt uddannelse kan deltageren: I forbindelse med periodiske rengøringsopgaver planlægge og udføre periodiske rengøringsopgaver. Anvende egnede metoder i forskellige typer lokaler, på forskellige materialer og på loft, vægge, inventar og gulve. I forbindelse med rengøring af mest anvendte overflader vælge og anvende egnede rengøringsmidler, maskiner- herunder fx støvsuger med specialmundstykker og damprenser samt udstyr. Arbejde sikkert ved rengøring i højden, ved brug af specialmidler - herunder anvendelse af sikkerhedsdatablade og arbejdspladsbrugsanvisning og ved brug af personlige værnemidler. Tage hensyn til miljøet internt og eksternt.
Lav PDF med kurser