Opkvalificering af bilsynsmedarbejdere kat. 3 og 4

CELF, Kringelborg Allé 7, 4800 Nykøbing F
22. marts 2019 Valgt 14 ledige pladser
26. marts 2019 16 ledige pladser
29. marts 2019 16 ledige pladser
Valgte hold
Kursussted CELF, Kringelborg Allé 7, 4800 Nykøbing F
Tilmeldingsfrist 10. marts 2019
Startdato 22. marts 2019
Slutdato 23. marts 2019
Varighed 2,0 dage
Deltagerpris 216,00 kr.
Pris for ledige 1484,10 kr.
Jobcentret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse.
Pris udenfor AMU-målgruppe 1484,10 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:24
Beskrivelse Opkvalificering af bilsynsmedarbejdere kat. 3 og 4
Kontaktperson Lene Andersen
Telefonnr 54 888 852
Email lena@celf.dk
Kviknummer 376402740199
Minimum antal deltagere 12
Maksimum antal deltagere 16
14 ledige pladser Tilmeld
Fag til kurset:
Opkvalificering af bilsynsmedarbejdere kat. 3 og 4
Skolefagkode: 48100
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 216,00 kr.
Pris for ledige: 1484,10 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1484,10 kr.

Målgruppe
Uddannelsen henvender sig til faglærte mekaniker, som har gennemført synsmedarbejder uddannelsen, kategori 3 & 4, samt har nogle års erfaring med synsgennemførelse og andre inden for AMU målgruppen med tilsvarende kvalifikationer.

Formål:
Efter gennemført kursus kan deltageren udføre registreringssyn af brugte importerede køretøjer, konstruktivt ændret køretøj, replika-køretøjer, motorredskab, minitruck (motorredskab), ATV-køretøj til traktor. Deltageren kan udføre kvalitetsstyring samt korrekt indberetning til DMR.

Indhold:
Deltageren kan forstå og udføre registreringssyn af: Brugte importerede køretøjer på baggrund af viden om brug af Data-erklæring, CoC-dokument, typeattest, typegodkendelse, udenlandske registreringsdokumenter og erklæringer. Konstruktivt ændret køretøjer på baggrund af viden om håndtering af ombyggede køretøjer, samt mulighed for tildeling af ny typebetegnelse og stelnummer. Replika-køretøjer på baggrund af viden om, hvad der definerer et replika-køretøj. Motorredskaber (herunder minitrucks) på baggrund af viden om, hvad der definerer et motorredskab, samt regler for omklassificering af bil til motorredskab. ATV-køretøjer til traktor på baggrund af viden om definitioner og klassificeringsregler, samt procedurer i forbindelse med godkendelse af køretøj som supplerende handikaphjælpemiddel. Derudover kan deltageren forstå og udføre: Kvalitetsstyring af synsarbejdet på baggrund af viden om ISO 9001-standard og krav i bekendtgørelsen om synsvirksomheder. Kontrol af synsfri sammenkobling. Indberetning til DMR (Digital Motorregistrering) efter senest opdaterede retningslinjer fra SKAT.
Lav PDF med kurser