Online Lederuddannelse

Du har mulighed for at tage Grundlæggende Lederuddannelse som e-learning, hvor hele forløbet er tilpasset dig, der ønsker at sidde hjemme eller andre steder og dygtiggøre dig.

Du er ikke afhængig af andre, og kan således gøre det i dit eget tempo og på tidspunkter, der passer dig.

Fleksibel og praksisrettet lederuddannelse

Med en grundlæggende lederuddannelse styrker du dine lederkompetencer og lærer professionel ledelse, der er en afgørende forudsætning for at drive virksomhed med økonomisk succes.

Den grundlæggende lederuddannelse er for dig, som har lyst til at udvikle dig som leder, er ny i rollen som leder eller bare er nysgerrig på at lære mere om ledelse. Kurset er også for dig, som er en erfaren leder, men endnu ikke har fået taget en uddannelse i ledelse.

Den fleksible og praksisrettede lederuddannelse, giver dig mange brugbare værktøjer til at håndtere alt fra personalemæssige udfordringer til at udvikle større gennemslagskraft samt evne til at bringe det bedste frem i dine medarbejdere. Her samler du kort sagt værktøjer til din personlige værktøjskasse som leder.

Kursets indhold
Du får en praksisorienteret lederuddannelse med fokus på håndtering og facilitering af dagligdagens ledelsesopgaver.

Du får bl.a. indsigt i:

 • Bevidsthed om egen lederstil og adfærd
 • Kommunikation som ledelsesværktøj
 • Konflikthåndtering til konfliktløsning
 • Planlægning og uddelegering
 • Tryghed i forandringsprocesser
 • Synlig ledelse, motivation og betydning heraf

Kurset består af seks moduler, alle med forskelligt fokus inden for ledelse:

Kend din indre leder

 • Introduktion til kurset
 • Fokus på dig som leder
 • Bevidsthed om egen lederstil og adfærd
 • Generel viden om lederrollen
 • Lederen som kulturskaber og kulturbærer

Lær at kommunikere godt og konstruktivt

 • Kommunikationens betydning i lederrollen
 • God kommunikation, både fysisk og digitalt
 • Konstruktiv kommunikation med medarbejdere, ledelse og samarbejdspartnere
 • Kommunikation som ledelsesværktøj
 • Planlægning, afholdelse og ledelse af møder
 • Fokus på ledelse af både fysiske og digitale møder

Konflikthåndtering til konfliktløsning

 • Indsigt i hvordan konflikter opstår og udvikler sig
 • Redskaber til håndtering og forebyggelse af konflikter
 • Redskaber til at håndtere vanskelige samtaler

Synlig ledelse, motivation og betydning heraf

 • Motivation og trivsel af den enkelte medarbejder
 • Redskaber til at skabe handlinger og resultater
 • Udvikling af dine medarbejderes kompetencer
 • Planlægning og uddelegering

Tryghed i forandringsprocesser

 • Lær at gennemføre forandringsprocesser
 • Fastholdelse af medarbejdernes motivation, trivsel og effektivitet i forandringsprocesser
 • Lederens rolle i forandringsprocesser
 • Sikring af det gode arbejdsmiljø under forandringsprocesser

Pris

Kr. 2.496,00 for deltagere med en erhvervsuddannelse eller tilsvarende. Der er mulighed for VEU-godtgørelse. For deltagere med en videregående uddannelse er prisen kr. 7.803,95.

Grundlæggende lederuddannelse

Professionel ledelse er en afgørende forudsætning for at drive virksomhed med økonomisk succes og grundlaget for at sikre høj kvalitet i ydelser og produkter.

Grundlæggende lederuddannelse
– for håndværksbranchen

Professionel ledelse er en afgørende forudsætning for at drive virksomhed med økonomisk succes og grundlaget for at sikre høj kvalitet i ydelser og produkter.

Derfor har vi på CELF i mange år uddannet ledere i håndværksbranchen.

Almen Fødevarehygiejne: nu som e-learning

Vil du opkvalificeres inden for fødevarebranchen, og skal det ske i trygge rammer?

Nu udbydes kurset almen fødevarehygiejne som e-learning, og du får derfor muligheden for at styrke dine kompetencer i de trygge rammer, du kalder hjem.

Grundlæggende lederuddannelse

for hotel og restaurationsbranchen

Her er muligheden for at forbedre dine ledelseskompetencer, når det passer dig.

CELF tilbyder i samarbejde med arbejdsmarkedets parter HORESTA og 3.F samt Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering et fjernundervisningsforløb for mellemledere i hotel- og restaurationsbranchen, der ønsker at styrke deres kompetencer inden for ledelse og økonomistyring, med et fagligt indhold, der er tilpasset online undervisning.

Rengøringskurser- e-learning

Opdatér dine kompetencer og viden inden for rengøring. Kurserne giver dig kompetencer til at levere professionel rengøring og service på forskellige arbejdspladser. Kurserne giver dig viden om grundlæggende rengøringshygiejne og brug af mikrofiber. Kurserne foregår elektronisk og uden personligt fremmøde. Materialet er selvinstruerende.


Underviser er Lars Hammershøj

Lars har 12 års ledererfaring fra detailbranchen. Lars er certificeret coach, certificeret i Belbin teamrolle-profiler og i DISC personprofil.

Undervisningen, der på kærlig vis udfordrer og flytter deltagerne, tager altid afsæt i eksempler fra virkeligheden. Lars leverer den med humor, dedikation og sans for at alle bliver involveret.

Lars har lavet uddannelsesforløb for ledere og medarbejdere hos bl.a.:

Coop, Matas, Noa Noa, Scandlines, Silvan, Bisca, Danfrugt Skælskør, Westrup, Hardi International A/S, MHIVestas, Lolland Forsyning, Lolland Kommune, Slagelse Kommune og Bornholms Kommune.

“Fantastisk at opleve en så kompetent og nærværende underviser dele sin viden og erfaringer fra erhvervslivet og samtidig kunne skabe god stemning på holdet.”

Lene Jørgensen, Nykøbing Sygehus

“Jeg giver min aller største ros og anerkendelse til Lars Hammershøj. Hans engagement og vilje til at finde det bedste frem i alle, er fuldstændig ubeskrivelig.”

Lau M. Larsen, Overkonstabel, Vordingborg Kaserne

“Vores underviser, Lars, formår at gøre det spændende og levende. Samtidig er der indlagt en masse gode øvelser.”

Vibeke Bonde, Butikschef, Butikker i Lalandia

“Lars er en hamrende dygtig undervisner, og han formår at gøre hele undervisningen spændende, og vi bliver nysgerrige.”

Holdets sidste vurdering af kursusforløbet

” Jeg kan kun på det kraftigste anbefale alle i en lederstilling at komme på det her kursus, både nye og erfarne ledere.
Det har virkelig åbnet mine øjne for, hvordan god og dårlig ledelse er.”
Lau M. Larsen, Overkonstabel, Vordingborg Kaserne

Har du spørgsmål til kurserne eller til din tilmelding kan du kontakte følgende:

Mette Ranthe

Kursussekretær

54 88 81 67


Specielle kursusområder er: Gaffeltruck, kran, anhugning, teleskoplæsser, EU efteruddannelse for bus- og godschauffører, bus- og lastbilkørekort, farligt gods, grunduddannelse for varebilschauffører, taxakørekort og BAB sygetransport.

Lene Andersen

Kursussektretær

54 88 88 52


Specielle kursusområder er: Bygge og anlæg, rørlæggeruddannelsen, systemstillads, vejen som arbejdsplads, auto, cykler, knallerter, bilsyn, grønne områder, ejendomsservice, el/teknologi, VVS, fødevarer, almen fødevarehygiejne, grundlæggende leder- og coachuddannelse.

Lena Jansen

Kursussekretær

54 88 82 23:


Specielle kursusområder er: Rengøring, sikkerhed og miljø, svejsning og epoxy.