Murede overlukninger - konstruktion og udførelse

CELF, Kringelborg Allé 7, 4800 Nykøbing F
21. januar 2020 Valgt 8 ledige pladser
11. februar 2020 8 ledige pladser
Valgte hold
Kursussted CELF, Kringelborg Allé 7, 4800 Nykøbing F
Garantikursus Garantikursus - garanteres gennemført
Tilmeldingsfrist 13. januar 2020
Startdato 21. januar 2020
Slutdato 22. januar 2020
Varighed 2,0 dage
Deltagerpris 248,00 kr.
Pris for ledige 1660,20 kr.
Jobcentret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse.
Pris udenfor AMU-målgruppe 1660,20 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:24
Beskrivelse Murede overlukninger - konstruktion og udførelse
Kontaktperson Lene Andersen
Telefonnr 54 888 852
Email lena@celf.dk
Kviknummer 376402836801
Minimum antal deltagere 1
Maksimum antal deltagere 8
8 ledige pladser Tilmeld
Fag til kurset:
Murede overlukninger - konstruktion og udførelse
Skolefagkode: 49246
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 248,00 kr.
Pris for ledige: 1660,20 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1660,20 kr.

Målgruppe
Murere eller ufaglærte bygningshåndværkere, der har eller søger beskæftigelse inden for jobområdet.

Formål:
Du kan efter kurset tegne konstruktion af traditionelle muret overlukning - spidsbue / rundbue / kurvehanksbue/ ligestik /segmentbue - ud fra viden om principper for tegning i et givet målestoksforhold, digitalt eller manuelt og redegøre for stilperioden for den enkelte overlukning. Du kan endvidere fremstille skabeloner/skiver i 1:1 til brug for understøtning af murede overlukninger, herunder opsætning og efterfølgende opmuring.

Indhold:
Deltagerne kan: - Tegne konstruktion af traditionelle muret overlukning ud fra viden om principper for tegning i et givet målestoksforhold, digitalt eller manuelt.- Redegøre for stilperioden for den enkelte overlukning. - Fremstille skabeloner/skiver i 1:1 til brug for understøtning af murede overlukninger, herunder opsætning og efterfølgende opmuring. - Vurdere kvalitet af eget arbejde. - Arbejde efter gældende lovgivning under hensyn til sikkerheds, miljø og arbejdsmiljø. Uddannelsen gennemføres inden for en af følgende:____Spidsbue ____Rundbue ____Kurvehanksbue ____Ligestik ____Segmentbue
Lav PDF med kurser