Murede overlukninger - konstruktion og udførelse

Valgte hold
Kursussted CELF, Kringelborg Allé 7, 4800 Nykøbing F
Varighed 5,0 dage
Deltagerpris 620,00 kr.
Pris for ledige 3820,50 kr.
Jobcentret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse.
Pris udenfor AMU-målgruppe 3820,50 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:24
Beskrivelse Murede overlukninger - konstruktion og udførelse
Kontaktperson Lene Andersen
Telefonnr 54 888 852
Email lena@celf.dk
Minimum antal deltagere 1
Maksimum antal deltagere 3
Status Optaget
Fag til kurset:
Murede overlukninger - konstruktion og udførelse
Skolefagkode: 47897
Varighed: 5,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 620,00 kr.
Pris for ledige: 3820,50 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 3820,50 kr.

Målgruppe
Murere og andre faglærte og ufaglærte bygningshåndværkere, der har eller søger beskæftigelse inden for området.

Formål:
Deltagerne kan tegne traditionelle murede overlukninger i et givet målestoksforhold, digitalt eller manuelt og på baggrund heraf udføre opmuring af disse konstruktioner samt vurdere kvaliteten heraf.

Indhold:
Deltagerne kan ud fra viden om principper for tegning og konstruktion af traditionelle murede overlukninger tegne disse i et givet målestoksforhold, digitalt eller manuelt. Deltagerne har viden om stilperioder og kan redegøre for hvordan de enkelte overlukninger er placeret i forhold til en tidsperiode. Deltagerne kan på baggrund af konstruktioner i 1:1 fremstille skabeloner/skiver til brug for understøtning af murede overlukninger, herunder opsætning og efterfølgende opmuring. Endelig kan deltagerne vurdere kvalitet af eget arbejde samt behov for sikkerheds- og arbejdsmiljømæssige foranstaltninger under arbejdets udførelse.
Lav PDF med kurser