Mødeledelse

Valgte hold
Kursussted CELF, Kringelborg Allé 7, 4800 Nykøbing F
Varighed 1,0 dage
Deltagerpris 184,00 kr.
Pris for ledige 717,95 kr.
Jobcentret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse.
Pris udenfor AMU-målgruppe 717,95 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00 - 15:24
Beskrivelse Mødeledelse Kurset er udlånt fra ZBC
Kontaktperson Lene Andersen
Telefonnr 54 888 852
Email lena@celf.dk
Minimum antal deltagere 14
Maksimum antal deltagere 18
Status Kontakt skolen
Fag til kurset:
Mødeledelse
Skolefagkode: 47754
Varighed: 1,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 184,00 kr.
Pris for ledige: 717,95 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 717,95 kr.

Målgruppe
Uddannelsen er udviklet til faglærte og ufaglærte personer, der arbejder med eller ønsker at arbejde med ledelse.

Formål:
Efter uddannelsen kan deltageren som et element i ledelsesfunktionen afholde og lede forskellige typer af møder. Deltageren kan fastlægge mødets formål og indhold og sikre, at mødeprocessen har værdi for alle involverede parter.

Indhold:
Deltageren kan som et element i ledelsesfunktionen afholde og lede forskellige typer af møder, fx afdelingsmøder og tavlemøder. Deltageren kan fastlægge mødets formål og indhold og sikre, at mødeprocessen har værdi for alle involverede parter.
Lav PDF med kurser