Miljø og energioptimering

Valgte hold
Kursussted CELF, Kringelborg Allé 7, 4800 Nykøbing F
Tilmeldingsfrist 22. august 2021
Startdato 30. august 2021
Slutdato 31. august 2021
Varighed 2,0 dage
Deltagerpris 252,00 kr.
Pris for ledige 1392,80 kr.
Jobcentret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse.
Pris udenfor AMU-målgruppe 1392,80 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:10-15:34
Beskrivelse Miljø og energioptimering Kurset afsluttes med en prøve
Kontaktperson Camilla Kristensen
Telefonnr 54888223
Email cakr@celf.dk
Kviknummer 37640221ssi0248580
Minimum antal deltagere 2
Maksimum antal deltagere 6
2 ledige pladser Tilmeld
Fag til kurset:
Miljø- og energioptimering 1, ejendomsservice
Skolefagkode: 48580
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 252,00 kr.
Pris for ledige: 1392,80 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1392,80 kr.

Målgruppe
Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod ejendomsfunktionærer og tekniske servicemedarbejdere.

Formål:
Du lærer at beskrive, planlægge og følge op på miljøfremmende tiltag inden for bygningens el, varme, vand og ventilation og samarbejde med beboere, brugere og kollegaer om dette.

Indhold:
Efter endt uddannelse kan deltageren:Ved forebyggende miljøforanstaltningerMedvirke til at gennemføre forebyggende foranstaltninger for miljøet i boliger og institutioner, både teknisk og adfærdsmæssigt.Beskrive, planlægge, gennemføre, følge op på og forestå miljøfremmende tiltag for:- El- Varme- Vand- VentilationIndgå i et konstruktivt samarbejde med beboere, brugere og kollegaer på arbejdspladsen om ovenstående.I forbindelse med lovgivning Udvise kendskab til gældende lovgivning.Udvise kendskab til mulige tilskudsordninger til energitekniske installationer.
Lav PDF med kurser