Miljø- og energioptimering 2, ejendomsservice

Valgte hold
Kursussted CELF, Kringelborg Allé 7, 4800 Nykøbing F
Tilmeldingsfrist 4. august 2023
Startdato 14. august 2023
Slutdato 16. august 2023
Varighed 3,0 dage
Deltagerpris 384,00 kr.
Pris for ledige 1999,40 kr.
Jobcentret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse.
Pris udenfor AMU-målgruppe 1999,40 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00 - 15:24
Kontaktperson Lene Andersen
Telefonnr 54888852
Email lena@celf.dk
Kviknummer 37640223ssi0148581
Minimum antal deltagere 10
Maksimum antal deltagere 12
12 ledige pladser Tilmeld
Fag til kurset:
Miljø- og energioptimering 2, ejendomsservice
Skolefagkode: 48581
Varighed: 3,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 384,00 kr.
Pris for ledige: 1999,40 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1999,40 kr.

Målgruppe
Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod ejendomsfunktionærer og tekniske servicemedarbejdere.Deltageren skal have grundlæggende viden om el, vand, varme og ventilationsanlæg i bygninger, der svarer til indehold i uddannelsen "Miljø og energioptimering 1, ejendomsservice"

Formål:
Du lærer at udføre analyser af bygningers forbrug af forskellige ressourcer (vand, varme, el), herunder at vurdere forbruget, reagere aktivt på det.Du lærer også at udarbejde informationsmateriale til brugere og beboere, så energiforbrug kommer i fokus i hverdagen.

Indhold:
Efter endt uddannelse kan deltageren:Ved forbrug af ressourcer- Udføre analyser af bygningens forbrug af ressourcer- Vejlede brugere og beboere i korrekt brug af bygningens installationer- Gøre forbruget af ressourcer synligt ved hjælp af it-værktøjer- Motivere brugere og beboere til at ændre adfærd- Fokusere på forbedring af energien Ved brug af overvågningsværktøjer (CTS)- Forholde sig til det daglige forbrug - Reagere på forstyrrelser i driften og overforbrug I forbindelse med registrering af data - Registrere forbruget af varme og varmt vand ud fra gældende lovgivning- Bruge ovennævnte data til at vurdere det aktuelle forbrugI forhold til bygningers - Vurdere bygningers varmetab- Vurdere hvilke andre forhold der påvirker et samlet varmetab- Stille forslag til forbedringer- Lave en forenklet beregning af varmetabVed brug af IT - Ved hjælp af IT søge informationer om relevant lovgivning på området- Foretage økonomi- og miljøstyring via regneark i samarbejde med andre
Lav PDF med kurser