Master Skills 2022

Kurser inden for byggebranchen

To uger om året har erhvervsskoler landet over dedikeret deres værksteder til kurser inden for byggebranchen. Hvorfor?

Fordi så ved du som virksomhed eller medarbejder, at du altid skal holde øje med, hvad der sker i de uger. Ugerne er 5 og 6 hvert år, så sæt et stort X i kalenderen og læs videre.
Vi har glæden af at udbyde følgende kurser lokalt:

OMRÅDE

KURSUSNR.

KURSUS

ANTAL DAGE

STARTDATO

Murer
48715
48919
Tyndpuds – Microtopping
Vådrumssikring
2 dage
3 dage
10/02-2022
07/02-2022*
Almene fag
47669
Grundlæggende faglig matematik
3 dage
31/01-2022*

* Dette er garantikurser.

Garantikurser

Disse kurser bliver gennemført uanset antal tilmeldte på det pågældende kursus. Dog forbeholder vi os retten til at rykke kurser markeret med * til én af de andre værtsskoler, som vi samarbejder med (Roskilde Tekniske Skole eller EUC Nordvestsjælland), såfremt der ikke er nok deltagere til at gennemføre på alle 3 skoler.

Tilmelding

Er du i arbejde, er det den virksomhed, du er ansat i, der skal tilmelde dig. Er du ledig, skal du søge vejledning hos din A-kasse eller jobcenter.

Økonomi

Din virksomhed kan få løntabsgodtgørelsen (VEU-godtgørelse) på 119,05 kr. pr. time. Din virksomhed kan få yderligere kr. 55,00 pr. time fra Bygge- og anlægsbranchens Udviklingsfond, hvis virksomheden er medlem af DI Dansk Byggeri og medarbejderen er medlem af 3F. Det kræver ligeledes, at medarbejderen er inden for “VEU-målgruppen”. Læs mere her.

Tilskuddet fra fonden udbetales automatisk ved ansøgning om VEU-godtgørelse. Ansøgning om VEU-godtgørelse sker ved tilmelding til kurset.

Befordring, kost og logi

Hvis man er berettiget til VEU-godtgørelse kan man søge om tilskud til befordring, kost og logi.

Kost og logi:
Man kan søge om kr. 500,00 pr. overnatning, hvis der er mere end 60 km fra bopæl til uddannelsesstedet. Ansøgningen sker via CELF.

Befordring
Kan søges for den del af kørslen, der ligger ud over 24 km og er på 0,98 kr. pr. km.

Læs mere VEU-godtgørelse, befordring, kost og logi her

Har du spørgsmål til kurserne eller til din tilmelding kan du kontakte følgende:

Lene Andersen

Kursussektretær

54 88 88 52