Måling og vurdering af rengøringskvalitet

Valgte hold
Kursussted CELF, Kringelborg Allé 7, 4800 Nykøbing F
Tilmeldingsfrist 15. september 2020
Startdato 4. november 2020
Slutdato 25. november 2020
Varighed 4,0 dage
Deltagerpris 504,00 kr.
Pris for ledige 2536,20 kr.
Jobcentret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse.
Pris udenfor AMU-målgruppe 2536,20 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08.00-15.24
Beskrivelse Måling og vurdering af rengøringskvalitet Kurset afvikles over 4 tirsdage i uge 40, 41, 42 og 43. Kurset afsluttes med en prøve
Kontaktperson Lena Jansen
Telefonnr 54888223
Email leja@celf.dk
Kviknummer 37640220bb0249360
Minimum antal deltagere 16
Maksimum antal deltagere 16
16 ledige pladser Tilmeld
Fag til kurset:
Måling og vurdering af rengøringskvalitet
Skolefagkode: 49360
Varighed: 4,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 504,00 kr.
Pris for ledige: 2536,20 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 2536,20 kr.

Målgruppe
Arbejdsmarkedsuddannelsen er rettet mod rengøringsassistenter.

Formål:
Deltageren kan måle og bedømme den udførte rengøring ud fra givne kvalitetsmålesystemer fx DS INSTA 80 og DS 2451 og anbefalinger fra Nationale Retningslinjer for Infektionshygiejne(NIR). Deltageren kan udføre rengøringen, så kvaliteten lever op til aftalegrundlaget og kvalitetskravene overholdes.

Indhold:
Efter endt uddannelse kan deltageren: I forbindelse med måling og vurdering af rengøring kende kvalitetsbegrebet og forudsætningerne for at yde god kvalitet kende kvalitetsstandarders opbygning, herunder fx DS INSTA 800 I forbindelse med udførelse af rengøringplanlægge rengøring ud fra fx DS INSTA 800 planlægge rengøring ud fra et aftalegrundlag vurdere om kvalitetskravene overholdes korrigere eget arbejde ud fra resultatet af rengøringskontrol I forbindelse med hygiejne i rengøring vurdere og udføre rengøring ud fra fx  Nationale Infektionshygiejniske Retningslinjer (NIR) kende smitteveje og smittekæden I forbindelse med måling og vurdering af hygiejne arbejde ud fra risikopunkter på forskellige typer af arbejdssteder og lokaler kontrollere risikopunkter I forbindelse med hygiejniske retningslinjer planlægge og udføre rengøring ud fra fx NIR, herunder rengøringsmetoder og desinfektion udføre kontrol i forhold til fx NIR udføre korrekt håndhygiejne I forbindelse med hygiejnestandard arbejde efter fx hygiejnestandarden DS 2451 planlægge og udføre arbejdsopgaverne ud fra fx DS 2451 udføre kontrol i forhold til fx DS 2451
Lav PDF med kurser