Grundlæggende lederuddannelse

For hotel- og restaurationsbranchen

Her er muligheden for at forbedre dine ledelseskompetencer, mens vi arbejder os gennem sundhedskrisen, så står du stærkere, når hoteller og restauranter åbner op igen.

CELF og Roskilde Handelsskole tilbyder i samarbejde med arbejdsmarkedets parter HORESTA og 3.F samt Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering et fjernundervisningsforløb for mellemledere i hotel- og restaurationsbranchen, der ønsker at styrke deres kompetencer inden for ledelse og økonomistyring, med et fagligt indhold, der er tilpasset online undervisning.

Medarbejdere, der er hjemsendt med lønkompensation, har også mulighed for at deltage

Her kan man enten vælge at:
  • udtræde af lønkompensationsordningen og søge om VEU-godtgørelse. Hvis man er dækket af overenskomsten, kan man desuden søge tilskud fra Kompetenceudviklingsfonden i den periode, hvor medarbejderen deltager i kurset og dermed opnå op til 100 % lønkompensation.
ELLER
  • deltage uden at søge om VEU-godtgørelse og tilskud fra Kompetenceudviklingsfonden og forblive på hjemsendelse med lønkompensation. Det aftales med arbejdsgiver, hvem der betaler deltagergebyret for kurset og medarbejderen skal kunne være til rådighed med 1 dags varsel.

Tilskud til Kompetencefonden

Vil du vide mere om muligheden for at få tilskud fra Kompetencefonden, kan du kontakte:

Læs mere om alt det praktiske her.

Startdatoer på følgende mandage:

November: 16.11 og 23.11
Januar: 11.1 – 18.1 – 25.1
Februar: 01.2 – 08.2 – 15.2 – 22.2
Marts: 01.3 – 08.3 – 15.3 – 22.3 – 29.3
April: 12.4 – 19.4 – 26.4
Maj: 03.5 – 10.5 – 17.5 – 31.5
Juni: 07.6 – 14.6 – 21.6 – 28.6