L-AUS ajourføring for el-sagkyndige

Valgte hold
Kursussted Et externt undervisningssted, Englandsvej 21, 4800 Nykøbing F
Varighed 0,5 dage
Deltagerpris 62,00 kr.
Pris for ledige 491,06 kr.
Jobcentret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse.
Pris udenfor AMU-målgruppe 491,06 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 07.30-11.15
Beskrivelse L-AUS ajourføring for el-sagkyndige
Kontaktperson Lena Jansen
Telefonnr 54 888 223
Email leja@celf.dk
Minimum antal deltagere 12
Maksimum antal deltagere 26
Status Kontakt skolen
Fag til kurset:
L-AUS ajourføring for el-sagkyndige
Skolefagkode: 48205
Varighed: 0,5 dage
Timer pr dag: 3,7

Deltagerpris: 62,00 kr.
Pris for ledige: 491,06 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 491,06 kr.

Målgruppe
Uddannelsen retter sig mod sagkyndige personer med relevant uddannelse eller erfaring der skal udføre L-AUS arbejde og yde førstehjælp i forbindelse med el-ulykker.Uddannelsen kan kun fungere som repetition for deltagere, der har gennemført et L-AUS-kursus for el-sagkyndige.

Formål:
Du kan udføre L-AUS arbejde på tavleanlæg og elektriske installationer.

Indhold:
Deltageren har indgående kendskab til Stærkstrømsbekendtgørelsens indhold vedrørende arbejde på eller i nærheden af spændingsløse og spændingsførende elektriske installationer, baseret på European Standard, Operation of electrical installations (EN50110-1) i henhold til kravet om årlig instruktion.   Deltageren kan vurdere de sikkerhedsmæssige aspekter samt anvende, kontrollere og vedligeholde L-AUS værktøjet korrekt. Deltageren kan med udgangspunkt i ovenstående kompetencer selvstændigt udføre (L-AUS) arbejds- og betjeningsopgaver på eller i nærheden af spændingsløse / spændingsførende tavleanlæg og elektriske installationer.
Lav PDF med kurser