Kvalifikation til persontransport i mindre køretøj

Valgte hold
Kursussted CELF, Kringelborg Allé 7, 4800 Nykøbing F
Tilmeldingsfrist 15. november 2021
Startdato 22. november 2021
Slutdato 3. december 2021
Varighed 10,0 dage
Deltagerpris 1260,00 kr.
Pris for ledige 11037,00 kr.
Jobcentret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse.
Pris udenfor AMU-målgruppe 11037,00 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 07:30 - 14:54
Forudsætninger Fyldt 21 år og haft kørekort til kat. B inden kursets begyndelse i mindst 3 år.
Beskrivelse Kvalifikation til persontransport i mindre køretøj
Kontaktperson Mette Ranthe
Telefonnr 54888167
Email mera@celf.dk
Kviknummer 37640221lt0348652
Minimum antal deltagere 6
Maksimum antal deltagere 8
2 ledige pladser Tilmeld
Fag til kurset:
Kvalifikation til persontransport i mindre køretøj
Skolefagkode: 48652
Varighed: 10,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 1260,00 kr.
Pris for ledige: 11037,00 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 11037,00 kr.

Målgruppe
Personer, der ønsker at udføre taxikørsel, kørsel for offentlig myndighed samt limousinekørsel og som desuden opfylder følgende krav:- Er 21 år eller derover ved uddannelsens påbegyndelse - Har haft kørekort kategori B (almindelig bil), inden uddannelsens påbegyndelse, i mindst 3 år.

Formål:
Deltageren kan udføre almindeligt forekommende arbejdsopgaver som chauffør, der udfører erhvervsmæssig persontransport i regi af taxikørsel i overensstemmelse med taxilovgivningens bestemmelser, kørsel for offentlig myndighed, samt limousinekørsel.

Indhold:
Deltageren kan udføre almindeligt forekommende arbejdsopgaver som chauffør, der udfører erhvervsmæssig persontransport i regi af taxikørsel i overensstemmelse med taxilovgivningens bestemmelser, kørsel for offentlig myndighed, samt limousinekørsel, på baggrund af kendskab til brancherettede emner inden for: - Arbejdsret- Færdselslovgivning- Arbejdsmiljø og ergonomi- Befordring af særlige grupper - Kundeservice- Konflikthåndtering og kommunikation- Førstehjælp- Taxilovgivning Deltageren kan på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde føre og betjene køretøjet og udviser rutineret, passagervenlig og energirigtig køreadfærd. Deltageren udviser endvidere defensiv kørestil og kan betjene og anvende GPS-udstyr.
Lav PDF med kurser