Kvalifikation til persontransport i mindre køretøj

Valgte hold
Kursussted CELF, Kringelborg Allé 7, 4800 Nykøbing F
Startdato 3. maj 2021
Slutdato 18. maj 2021
Varighed 10,0 dage
Deltagerpris 1260,00 kr.
Pris for ledige 11037,00 kr.
Jobcentret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse.
Pris udenfor AMU-målgruppe 11037,00 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 07:30 - 14:54
Forudsætninger Fyldt 21 år og haft kørekort til kat. B inden kursets begyndelse i mindst 3 år.
Beskrivelse Kvalifikation til persontransport i mindre køretøj
Kontaktperson Mette Ranthe
Telefonnr 54888167
Email mera@celf.dk
Kviknummer 37640221lt0148652
Minimum antal deltagere 6
Maksimum antal deltagere 8
Status Kontakt skolen
Fag til kurset:
Kvalifikation til persontransport i mindre køretøj
Skolefagkode: 48652
Varighed: 10,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 1260,00 kr.
Pris for ledige: 11037,00 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 11037,00 kr.

Målgruppe
Personer, der ønsker at udføre taxikørsel, kørsel for offentlig myndighed samt limousinekørsel og som desuden opfylder følgende krav:- Er 21 år eller derover ved uddannelsens påbegyndelse - Har haft kørekort kategori B (almindelig bil), inden uddannelsens påbegyndelse, i mindst 3 år.

Formål:
Deltageren kan udføre almindeligt forekommende arbejdsopgaver som chauffør, der udfører erhvervsmæssig persontransport i regi af taxikørsel i overensstemmelse med taxilovgivningens bestemmelser, kørsel for offentlig myndighed, samt limousinekørsel.

Indhold:
Deltageren kan udføre almindeligt forekommende arbejdsopgaver som chauffør, der udfører erhvervsmæssig persontransport i regi af taxikørsel i overensstemmelse med taxilovgivningens bestemmelser, kørsel for offentlig myndighed, samt limousinekørsel, på baggrund af kendskab til brancherettede emner inden for: - Arbejdsret- Færdselslovgivning- Arbejdsmiljø og ergonomi- Befordring af særlige grupper - Kundeservice- Konflikthåndtering og kommunikation- Førstehjælp- Taxilovgivning Deltageren kan på en sikkerhedsmæssig forsvarlig måde føre og betjene køretøjet og udviser rutineret, passagervenlig og energirigtig køreadfærd. Deltageren udviser endvidere defensiv kørestil og kan betjene og anvende GPS-udstyr.
Lav PDF med kurser