Kvadre og palæpuds - udførelse

Valgte hold
Kursussted CELF, Kringelborg Allé 7, 4800 Nykøbing F
Garantikursus Garantikursus - garanteres gennemført
Varighed 3,0 dage
Deltagerpris 126,00 kr.
Pris for ledige 1016,40 kr.
Jobcentret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse.
Pris udenfor AMU-målgruppe 1016,40 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Kontaktperson Lene Elisa Andersen
Telefonnr 54888852
Email lena@celf.dk
Minimum antal deltagere 1
Maksimum antal deltagere 1
Status Kontakt skolen
Fag til kurset:
Kvadre og palæpuds - udførelse
Skolefagkode: 44469
Varighed: 3,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 126,00 kr.
Pris for ledige: 1016,40 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1016,40 kr.

Målgruppe
Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig til faguddannede murer samt andre med tilsvarende viden.

Formål:
Deltagerne kan i henhold til kvalitative og æstetiske krav samt efter gældende bygge- og arbejdsmiljølov udføre kvadre og palæpuds.

Indhold:
Deltagerne kan i henhold til kvalitative og æstetiske krav samt efter gældende bygge- og arbejdsmiljølov udføre kvadre og palæpuds. Deltagerne kan i den forbindelse udmåle og inddele til pudsede kvadre, reparere eksisterende kvadre, tildanne skabeloner til forskellige pudsopgaver og udføre stænk- og skrabepuds o.a. ældre overfladebehandlinger. Deltagerne kan til arbejdets udførelse vælge hensigtsmæssige materialer og værktøj.
Lav PDF med kurser