30. maj 2021

Solceller og husstandsvindmøller

13. november 2021

Anvendelse af motorsav 1

13. november 2021

Kranbasis, suppleret med samløft med kraner

13. november 2021

Godstransport med lastbil

13. november 2021

EU Efterudd. for godschauffører

13. november 2021

Personlig sikkerhed ved arb. med epoxy og isocyana

13. november 2021

Grundlæggende lederuddannelse

13. november 2021

Grundlæggende lederuddannelse, E-learn. Basis

13. november 2021

E-learn Almen Fødevarehygiejne

13. november 2021

E-learn Rengøringskurser Åbent Værksted

13. november 2021

Åbent værksted svejsning

13. november 2021

Vejen som arbejdsplads, certifikat

13. november 2021

Kommunikations- og samarbejdsmetoder på byggeplads

13. november 2021

På vej til kloakrørlægger – JC GS

13. november 2021

Verifikation af elektriske installationer

13. november 2021

Introduktion til offentlig servicetrafik

13. november 2021

EU Efteruddannelse for buschauffører

13. november 2021

Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods

13. november 2021

Befordring af sygdoms- og alderssvækkede pass.

13. november 2021

Mobile kraner >8-30 tm_med integreret kranbasis

13. november 2021

På vej til maskinfører – JC GS

13. november 2021

Det klimavenlige køkken

13. november 2021

Grundlæggende lederuddannelse, E-learn. Håndværker

13. november 2021

Grundlæggende lederuddannelse, E-learn. Hotel

13. november 2021

ADR Grund- og Spec.kursus – tank + kl. 1

13. november 2021

Teleskoplæsser – Certifikat

13. november 2021

Befordring af fysisk handicappede passagerer

13. november 2021

Danske Tapas

13. november 2021

Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage

13. november 2021

Gr.læggende kval. varebilschauffør

13. november 2021

Kvalifikation til persontransport i mindre køretøj

13. november 2021

Kørsel med vogntog kat. C/E

13. november 2021

Gennemførelse af personalesamtaler

13. november 2021

Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj

13. november 2021

Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk skæri

13. november 2021

Betonforløb – Femern Cargo

13. november 2021

Personbefordring med bus

13. november 2021

Hånd- og rygsprøjtecertifikat

17. november 2021

GPS i 3D-maskinstyring af entreprenørmaskiner

17. november 2021

Nivellering

17. november 2021

Betjening af entreprenørmaskiner

17. november 2021

Betjening af hydrauliske gravemaskiner

26. november 2021

PLC – programmering af PLC & regulering: opsætning

26. november 2021

Brandforanstaltninger ved gnistproducerende værktø

26. november 2021

Regulering – Indreguleringsmetoder og fejlfinding

26. november 2021

PLC grundlæggende SCADA

26. november 2021

Elsikkerhedsloven, relevante love og standarder

26. november 2021

Varmepumper – installation og service

26. november 2021

Dimensionering, industriinstallationer TN-systemer

26. november 2021

Fjernevarmelæg – certifikat mindre ejendomme

26. november 2021

Belysning – lyskilder og kvalitet

26. november 2021

Håndtering med industrirobotter for operatører

26. november 2021

Belysningsanlæg – energieffektivisering og komfort

26. november 2021

Tavler, konstruktion og installation

26. november 2021

Dimensionering, bolig/mindre erhverv TT-systemer

26. november 2021

Installationer udført efter Bygningsreglementet

26. november 2021

Brandforanstaltninger v- gnistproducerende værktøj

26. november 2021

Køleteknik kategori II, modul 1+2+3

26. november 2021

Ny L-AUS – Arbejde på eller nær spænding

26. november 2021

Belysning – design og dimensionering

26. november 2021

Dimensionering, særlige områder

7. december 2021

Anhugning på byggepladsen

17. december 2021

Sikkerhedshåndtering af eldrevne/hybrid køretøjer

17. december 2021

Introduktion af køretøjsmodeller

5. januar 2022

Kommunikation i teams

12. januar 2022

Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater

21. januar 2022

Vejen som arbejdsplads – Certifikat

21. januar 2022

Kloakmester – 10 dage

26. januar 2022

Personlig sikkerhed ved arb med epoxy og isocyanat

26. januar 2022

Hårdlodning af kobber og stål til DN13