7. maj 2019

personbefordring med bus

25. september 2019

Personlig sikkerhed ved arb. med epoxy og isocyana

25. september 2019

Mikrofiberrengøring

25. september 2019

Arbejdsmiljø og sikkerhed ved svejsning

25. september 2019

Introduktion til offentlig servicetrafik

25. september 2019

Gaffeltruck – certifikat B

25. september 2019

Befordring af sygdoms- og alderssvækkede pas.

25. september 2019

Befordring af fysisk handicappede passagerer

25. september 2019

Grundlæggende rengøringshygiejne

25. september 2019

Gr.læggende kval. varebilschauffør

25. september 2019

Kørsel med vogntog kat. C/E

25. september 2019

Måling og vurdering af rengøringskvalitet

25. september 2019

ADR Grund- og Spec.kursus – tank + kl. 1

25. september 2019

Optimering af rengøringsmetoder

25. september 2019

Materialekendskab og rengøringskemi

25. september 2019

Teleskoplæsser – Certifikat

25. september 2019

Efterudd. for godschauffører

25. september 2019

Kvalifikation til persontransport i mindre køretøj

19. oktober 2019

Anvendelse af motorsav 1

23. oktober 2019

godstransport med lastbil

23. oktober 2019

ADR Repetition Grund + tank + kl.1

23. oktober 2019

Ajourføring af chauffører i off. servicetrafik

31. oktober 2019

Efteruddannelse for buschauffører

23. november 2019

Nivellering

23. november 2019

Kloakrørlægger – del 1

12. december 2019

Sikkerhedshåndtering af eldrevne/hybrid køretøjer

12. december 2019

Eldrevne/hybride køretøjer, opbygning og service

22. januar 2020

Grundlæggende lederuddannelse

22. januar 2020

Coachuddannelse

23. januar 2020

Vejbygning – bygning af fortovsarealer

23. januar 2020

Forskalling – intro til traditionel forskalling

23. januar 2020

Sikkerhed ved arbejde med kold asfalt og bitumen

23. januar 2020

Kloakering – El-udstyr i pumpebrønde

23. januar 2020

Kloakering – Montering af rottespærrer

23. januar 2020

Slap armering – trin 1

23. januar 2020

Forskalling – Introduktion til enkle løsninger

24. januar 2020

Maskinanlæg – sikkerhed – maskindirektiv

24. januar 2020

PLC – programmering af PLC & regulering: opsætning

24. januar 2020

Anvendelse af mørteltyper til murværk og puds

24. januar 2020

Vejen som arbejdsplads – Certifikat

24. januar 2020

Fokus på kvalitet i bygge- og anlægsbranchen

24. januar 2020

Installation af solvarmeanlæg

24. januar 2020

Varmepumper – installation og service

24. januar 2020

Arbejde på eller nær spænding – introduktion

24. januar 2020

Dimensionering, bolig/mindre erhverv TT-systemer

24. januar 2020

Fjernvarme – introduktion

24. januar 2020

Fjernvarmeanlæg – certifikat mindre ejendomme

24. januar 2020

Regulering – Indreguleringsmetoder og fejlfinding

24. januar 2020

Murede overlukninger – konstruktion og udførelse

24. januar 2020

Installation af mindre biomassekedler og ovne

24. januar 2020

Robotteknik – idriftsættelse

24. januar 2020

Dimensionering, særlige områder

24. januar 2020

Solceller og husstandsvindmøller

24. januar 2020

Elteknik i vvs-installationer

24. januar 2020

Kranbasis med samløft m/kraner

24. januar 2020

Robotteknik for el-faglige – avanceret

24. januar 2020

Isolering – Mursamlinger i.h.t. isoleringskrav

24. januar 2020

Rulle- og bukkestillads – opstilling mv

24. januar 2020

Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj

24. januar 2020

Sikker adfærd i produktionen

24. januar 2020

Termografering

24. januar 2020

Isolering – energirigtige løsninger

24. januar 2020

Installationer udført efter Bygningsreglementet

24. januar 2020

Energitjek & -besparelse – tekniske installationer

24. januar 2020

Murede smighjørner – opførelse

24. januar 2020

PLC-systemer – opbygning og installation

24. januar 2020

Intro til digitalisering – i produktionen

24. januar 2020

Mobile kraner >8-30 tm_med integreret kranbasis

24. januar 2020

Varme – ændring & optimering af eksisterende anlæg

24. januar 2020

Styringsautomatik i varmefordelende energianlæg

24. januar 2020

Kvadre og palæpuds – udførelse

24. januar 2020

Systemstillads opst. mv.

24. januar 2020

Dimensionering, industriinstallationer TN-systemer

24. januar 2020

PLC-sekventiel programmering og netværk

31. januar 2020

Hånd- og rygsprøjtecertifikat

18. februar 2020

Reparation af el-cykler

20. februar 2020

Mad til børn – sunde børn

20. februar 2020

Råvarer i køkkenet – trin 1

20. februar 2020

Diæter ved velfærdssygdomme

20. februar 2020

Bæredygtighed i storkøkkener

20. februar 2020

Smagen i centrum

20. februar 2020

Smørrebrødskøkken – trin 1

20. februar 2020

Tværfagligt samarbejde om måltider til ældre

20. februar 2020

Almen Fødevarehygiejne

20. februar 2020

Tilberedning af det varme og kolde køkken – trin 1

20. februar 2020

Kuvert- og madbrød bagt i restauranten

20. februar 2020

Måltider til ældre, nu og i fremtiden

25. februar 2020

Ejendommens installationer, ejendomsservice

25. februar 2020

Miljø- og energioptimering 1, ejendomsservice

25. februar 2020

Miljø- og energioptimering 2, ejendomsservice

25. februar 2020

Byggesagsforløb, ejendomsservice