27. oktober 2016

Kloakrørlægger

27. oktober 2016

Efteruddannelse for buschauffører

27. oktober 2016

Gaffeltruck – certifikat B

27. oktober 2016

Kørsel med vogntog kat. C/E

9. december 2016

Vejen som arbejdsplads – Certifikat

16. juni 2017

Almen Fødevarehygiejne

6. januar 2018

Mobile kraner >8-30 tm_med integreret kranbasis

24. januar 2018

Teleskoplæsser – Certifikat

18. april 2018

Efterudd. for godschauffører

24. maj 2018

Betjening og vedligeholdelse af motorkædesave

30. maj 2018

Kloakering – El-udstyr i pumpebrønde

30. maj 2018

Kloakering – montering af rottespærrer

31. maj 2018

Medarbejderinvolvering i ledelse

31. maj 2018

Anvendelse af situationsbestemt ledelse

31. maj 2018

Kommunikation som ledelsesværktøj

31. maj 2018

Mødeledelse

31. maj 2018

Lederens konflikt og vanskelige samtaler

31. maj 2018

Grundlæggende lederuddannelse

31. maj 2018

Ledelse og samarbejde

16. juni 2018

Arbejdsmiljø og sikkerhed ved svejsning

21. august 2018

Personlig sikkerhed ved arb. med epoxy og isocyana

4. september 2018

Hånd- og rygsprøjtecertifikat

31. oktober 2018

ADR Grund- og Spec.kursus – tank + kl. 1

10. november 2018

Radonsikring i byggeriet

24. november 2018

Bæredygtighed i storkøkkener

24. november 2018

Reducering af madspild

4. januar 2019

Samarbejde i grupper i virksomheden

23. januar 2019

Servering af vin

2. februar 2019

Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj

12. februar 2019

Gr.læggende kval. varebilschauffør

13. februar 2019

Systemstillads opst. mv.

28. februar 2019

Daglig erhvervsrengøring

5. marts 2019

Efteruddannelse for varebilschauffører

4. april 2019

Ergonomi, rengøringshygiejne, personlig planlægn.

4. april 2019

arb.miljø/1.hjæ + Grund. hygiejne

4. april 2019

optimering meto + periodisk rengør.

4. april 2019

kom.konfl.serv. + service ren

7. maj 2019

ADR Repetition Grund + tank + kl.1

7. maj 2019

Introduktion til offentlig servicetrafik

7. maj 2019

Befordring af sygdoms- og alderssvækkede pas.

7. maj 2019

godstransport med lastbil

7. maj 2019

Befordring af fysisk handicappede passagerer

7. maj 2019

Kvalifikation til persontransport i mindre køretøj

7. maj 2019

personbefordring med bus

9. maj 2019

Sikker adfærd i produktionsvirksomheder

4. juni 2019

Coachuddannelse