12. marts 2020

Diæter ved velfærdssygdomme

12. marts 2020

Mad til børn – sunde børn

12. marts 2020

Molekylær gastronomi

12. marts 2020

Slap armering – trin 1

12. marts 2020

Forskalling – intro til traditionel forskalling

12. marts 2020

Sikkerhed ved arbejde med kold asfalt og bitumen

12. marts 2020

Anvendelse af mørteltyper til murværk og puds

12. marts 2020

Fokus på kvalitet i bygge- og anlægsbranchen

12. marts 2020

Isolering – Mursamlinger i.h.t. isoleringskrav

12. marts 2020

Kvadre og palæpuds – udførelse

12. marts 2020

Tyndpuds – Microtopping

12. marts 2020

Bilsynsmedarbejder, kategori 1

12. marts 2020

Bilsynsmedarbejder, kategori 3

12. marts 2020

Omsynsmedarbejder, kategori 1 og 3

12. marts 2020

Udd. til teknisk ansvarlig person

12. marts 2020

Maskinanlæg – sikkerhed – maskindirektiv

12. marts 2020

PLC – programmering af PLC & regulering: opsætning

12. marts 2020

Nivellering

12. marts 2020

Reparation af el-cykler

12. marts 2020

Installation af solvarmeanlæg

12. marts 2020

Åbent værksted – Bygge & Anlæg (murer)

12. marts 2020

Åbent værksted – IT 1. halvår 20

12. marts 2020

Åbent værksted-Regnskab og bogføring 1. halvår 20

12. marts 2020

Dimensionering, bolig/mindre erhverv TT-systemer

12. marts 2020

Råvarer i køkkenet – trin 1

12. marts 2020

Ejendommens installationer, ejendomsservice

12. marts 2020

Kranbasis med samløft m/kraner

12. marts 2020

Fjernvarme – introduktion

12. marts 2020

Fjernvarmeanlæg – certifikat mindre ejendomme

12. marts 2020

Regulering – Indreguleringsmetoder og fejlfinding

12. marts 2020

Arbejde på eller nær spænding – introduktion

12. marts 2020

Installation af mindre biomassekedler og ovne

12. marts 2020

Dimensionering, særlige områder

12. marts 2020

Solceller og husstandsvindmøller

12. marts 2020

Elteknik i vvs-installationer

12. marts 2020

Robotteknik for el-faglige – avanceret

12. marts 2020

Kloakrørlægger – del 1

12. marts 2020

Miljø- og energioptimering 1, ejendomsservice

12. marts 2020

Sikker adfærd i produktionen

12. marts 2020

Miljø- og energioptimering 2, ejendomsservice

12. marts 2020

Termografering

12. marts 2020

PLC-systemer – opbygning og installation

12. marts 2020

Åbent Værksted – svejsning

12. marts 2020

Isolering – energirigtige løsninger

12. marts 2020

Energitjek & -besparelse – tekniske installationer

12. marts 2020

Mikrofiberrengøring

12. marts 2020

Smørrebrødskøkken – trin 1

12. marts 2020

Kloakering – El-udstyr i pumpebrønde

12. marts 2020

Intro til digitalisering – i produktionen

12. marts 2020

Byggesagsforløb, ejendomsservice

12. marts 2020

Varme – ændring & optimering af eksisterende anlæg

12. marts 2020

Styringsautomatik i varmefordelende energianlæg

12. marts 2020

Kloakering – Montering af rottespærrer

12. marts 2020

Murede overlukninger – konstruktion og udførelse

12. marts 2020

Almen fødevarehygiejne

12. marts 2020

Grundlæggende lederuddannelse

12. marts 2020

Hånd- og rygsprøjtecertifikat

12. marts 2020

Optimering af rengøringsmetoder

12. marts 2020

Systemstillads opst. mv.

12. marts 2020

Dimensionering, industriinstallationer TN-systemer

12. marts 2020

Kuvert- og madbrød bagt i restauranten

12. marts 2020

Efterudd. for godschauffører

12. marts 2020

PLC-sekventiel programmering og netværk

18. marts 2020

Bæredygtighed i storkøkkener

18. marts 2020

Kørsel med vogntog kat. C/E

18. marts 2020

Efteruddannelse for buschauffører

18. marts 2020

ADR Grund- og Spec.kursus – tank + kl. 1

20. marts 2020

Åbent værksted – IT e-learning

23. marts 2020

Anvendelse af motorsav 1

24. marts 2020

Tværfagligt samarbejde om måltider til ældre

27. marts 2020

Gaffeltruck – certifikat B – Fjernundervisning

30. marts 2020

Måltider til ældre, nu og i fremtiden

30. marts 2020

Coachuddannelse

2. april 2020

Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods

4. april 2020

Ledelse og samarbejde – E-learning

14. april 2020

Vejen som arbejdsplads – Certifikat. E-learning

14. april 2020

Robotteknik – idriftsættelse

15. april 2020

Installationer udført efter Bygningsreglementet

15. april 2020

Måling og vurdering af rengøringskvalitet

15. april 2020

Salgsteknik for salgs- og servicemedarbejdere

17. april 2020

Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job

20. april 2020

Smagen i centrum

21. april 2020

Tilberedning af det varme og kolde køkken – trin 1

22. april 2020

Murede smighjørner – opførelse

22. april 2020

Gaffeltruck – certifikat B

24. april 2020

Grundlæggende rengøringshygiejne

27. april 2020

Forskalling – Introduktion til enkle løsninger

27. april 2020

Personbefordring med bus

30. april 2020

Åbent værksted rengøring – e-learning

30. april 2020

Rulle- og bukkestillads – opstilling mv

4. maj 2020

Kommunikation i teams

6. maj 2020

Samarbejde i grupper i virksomheden

7. maj 2020

Omprøve epoxy

11. maj 2020

Vejbygning – bygning af fortovsarealer

11. maj 2020

Kvalifikation til persontransport i mindre køretøj

12. maj 2020

Tilberedning af det varme og kolde køkken – trin 2

13. maj 2020

Materialekendskab og rengøringskemi

14. maj 2020

Personlig sikkerhed ved arb. med epoxy og isocyana

18. maj 2020

Sidemandsoplæring

19. maj 2020

Teleskoplæsser – Certifikat

25. maj 2020

Vejen som arbejdsplads – Certifikat

25. maj 2020

Vejen som arbejdsplads – Certifikat

26. maj 2020

Gr.læggende kval. varebilschauffør

26. maj 2020

Grundlæggende lederuddannelse, e-learn