27. oktober 2016

Kloakrørlægger

27. oktober 2016

Efteruddannelse for buschauffører

27. oktober 2016

Gaffeltruck – certifikat B

27. oktober 2016

Kørsel med vogntog kat. C/E

9. december 2016

Vejen som arbejdsplads – Certifikat

23. februar 2017

Opkvalificering af bilsynsmedarbejdere kat. 3 og 4

16. juni 2017

Almen Fødevarehygiejne

6. januar 2018

Mobile kraner >8-30 tm_med integreret kranbasis

24. januar 2018

Teleskoplæsser – Certifikat

18. april 2018

Efterudd. for godschauffører

24. maj 2018

Betjening og vedligeholdelse af motorkædesave

30. maj 2018

Kloakering – El-udstyr i pumpebrønde

30. maj 2018

Kloakering – montering af rottespærrer

31. maj 2018

Medarbejderinvolvering i ledelse

31. maj 2018

Anvendelse af situationsbestemt ledelse

31. maj 2018

Kommunikation som ledelsesværktøj

31. maj 2018

Mødeledelse

31. maj 2018

Lederens konflikt og vanskelige samtaler

31. maj 2018

Grundlæggende lederuddannelse

31. maj 2018

Ledelse og samarbejde

16. juni 2018

Arbejdsmiljø og sikkerhed ved svejsning

26. juni 2018

Coachuddannelse

21. august 2018

Personlig sikkerhed ved arb. med epoxy og isocyana

4. september 2018

Hånd- og rygsprøjtecertifikat

27. september 2018

Sikker adfærd i produktionsvirksomheder

31. oktober 2018

godstransport med lastbil

31. oktober 2018

Introduktion til offentlig servicetrafik

31. oktober 2018

Befordring af sygdoms- og alderssvækkede pass.

31. oktober 2018

Befordring af fysisk handicappede passagerer

31. oktober 2018

Personbefordring med bus

31. oktober 2018

ADR Grund- og Spec.kursus – tank + kl. 1

31. oktober 2018

Kvalifikation til persontransport i mindre køretøj

31. oktober 2018

ADR Repetition Grund + tank + kl.1

10. november 2018

Radonsikring i byggeriet

14. november 2018

Rulle- og bukkestillads – opstilling mv

21. november 2018

Dimensionering, bolig/mindre erhverv TT-systemer

24. november 2018

Bæredygtighed i storkøkkener

24. november 2018

Reducering af madspild

28. november 2018

L-AUS ajourføring for el-sagkyndige

19. december 2018

Innovativ gastronomi i hotel og restauration

19. december 2018

Daglig erhvervsrengøring for F/I

4. januar 2019

Samarbejde i grupper i virksomheden

23. januar 2019

Servering af vin

2. februar 2019

Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj

12. februar 2019

Gr.læggende kval. varebilschauffør

13. februar 2019

Systemstillads opst. mv.