9. april 2022

Danske Tapas

9. april 2022

Ny L-AUS – Arbejde på eller nær spænding

9. april 2022

Samarbejde i teams (DLF Beet Seed)

9. april 2022

PLC – programmering af PLC & regulering: opsætning

9. april 2022

Procestrænerkursus

9. april 2022

AMU-kursus guldpakke. Bisca

9. april 2022

Køleteknik kategori II, modul 1+2+3

9. april 2022

Regulering – Indreguleringsmetoder og fejlfinding

9. april 2022

Grundlæggende lederuddannelse, E-learn. Basis

9. april 2022

Solceller og husstandsvindmøller

9. april 2022

Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater

9. april 2022

Personbefordring med bus

9. april 2022

E-learn Rengøringskurser Åbent Værksted

9. april 2022

Gr.læggende kval. varebilschauffør

9. april 2022

Udvikling af sikkerhedskulturen i industrien

9. april 2022

Anhugning på byggepladsen

9. april 2022

Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj

9. april 2022

Mobile kraner >8-30 tm_med integreret kranbasis

9. april 2022

Ejendommens installationer, ejendomsservice

9. april 2022

Kørsel med vogntog kat. C/E

9. april 2022

PLC grundlæggende SCADA

9. april 2022

Grundlæggende lederuddannelse, E-learn. Hotel

9. april 2022

Miljø- og energioptimering 2, ejendomsservice

9. april 2022

På vej til maskinfører – JC GS

9. april 2022

Introduktion til offentlig servicetrafik

9. april 2022

EU Efterudd. for godschauffører

9. april 2022

Fjernevarmelæg – certifikat mindre ejendomme

9. april 2022

E-learn Almen Fødevarehygiejne

9. april 2022

Befordring af sygdoms- og alderssvækkede pass.

9. april 2022

ADR Grund- og Spec.kursus – tank + kl. 1

9. april 2022

Befordring af fysisk handicappede passagerer

9. april 2022

Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods, kap. 1,3

9. april 2022

Vejen som arbejdsplads, certifikat

9. april 2022

Betjening af entreprenørmaskiner

9. april 2022

Dimensionering, industriinstallationer TN-systemer

9. april 2022

Kommunikations- og samarbejdsmetoder på byggeplads

9. april 2022

Belysning – lyskilder og kvalitet

9. april 2022

Håndtering med industrirobotter for operatører

9. april 2022

Indretning og vedligeholdelse af legepladser

9. april 2022

Belysningsanlæg – energieffektivisering og komfort

9. april 2022

Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage

9. april 2022

Miljø- og energioptimering 1, ejendomsservice

9. april 2022

EU Efteruddannelse for buschauffører

9. april 2022

Godstransport med lastbil

9. april 2022

Teleskoplæsser – Certifikat

9. april 2022

Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods

9. april 2022

Sikkerhedshåndtering af eldrevne/hybrid køretøjer

9. april 2022

Betjening af hydrauliske gravemaskiner

9. april 2022

Dimensionering, bolig/mindre erhverv TT-systemer

9. april 2022

Installationer udført efter Bygningsreglementet

9. april 2022

Grundlæggende lederuddannelse, E-learn. Håndværker

9. april 2022

Hårdlodning af kobber og stål til DN13

9. april 2022

Arbejde på eller nær spænding – ajour. & 1. hjælp

9. april 2022

Belysning – design og dimensionering

9. april 2022

Kvalifikation til persontransport i mindre køretøj

9. april 2022

Sikkerhedshåndtering af eldrevne-hybrid køretøjer

9. april 2022

Kommunikation og konflikthåndtering – service

9. april 2022

Dimensionering, særlige områder

9. april 2022

Introduktion af køretøjsmodeller

9. april 2022

Åbent værksted, svejsning

9. april 2022

Varmepumper – installation og service

28. april 2022

Kranbasis, suppleret med samløft med kraner

28. april 2022

Brandforanstaltninger v/ gnistproducerende værktøj

28. april 2022

Mobile kraner >30 tonsmeter

11. maj 2022

Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk

31. maj 2022

Grundlæggende lederuddannelse

9. juni 2022

Anvendelse af motorsav 1

15. juni 2022

Det klimavenlige køkken

28. juni 2022

Hånd- og rygsprøjtecertifikat

28. juni 2022

Eldrevne/hybride køretøjer, opbygning og service

28. juni 2022

Vejen som arbejdsplads – Certifikat