16. juni 2017

Almen Fødevarehygiejne

30. maj 2018

Kloakering – Montering af rottespærrer

31. maj 2018

Grundlæggende lederuddannelse

4. september 2018

Hånd- og rygsprøjtecertifikat

7. maj 2019

personbefordring med bus

4. september 2019

Kranbasis med samløft m/kraner

25. september 2019

PLC-sekventiel programmering og netværk

25. september 2019

Personlig sikkerhed ved arb. med epoxy og isocyana

25. september 2019

Mikrofiberrengøring

25. september 2019

Sikker adfærd i produktionsvirksomheder

25. september 2019

EU Efteruddannelse for buschauffører

25. september 2019

Arbejdsmiljø og sikkerhed ved svejsning

25. september 2019

Vejen som arbejdsplads – Certifikat

25. september 2019

Dimensionering, bolig/mindre erhverv TT-systemer

25. september 2019

Introduktion til offentlig servicetrafik

25. september 2019

Gaffeltruck – certifikat B

25. september 2019

Befordring af sygdoms- og alderssvækkede pas.

25. september 2019

Befordring af fysisk handicappede passagerer

25. september 2019

Grundlæggende rengøringshygiejne

25. september 2019

Personlig planlægning, rengøringshygiejne,ergonomi

25. september 2019

Gr.læggende kval. varebilschauffør

25. september 2019

IBI-funktion og montage

25. september 2019

Kørsel med vogntog kat. C/E

25. september 2019

Mikrofiber, ergonomi, planlægning rengøringsarbejde

25. september 2019

Måling og vurdering af rengøringskvalitet

25. september 2019

Sikker adfærd i produktionen

25. september 2019

mikrofiber, ergonomi, planlægning

25. september 2019

ADR Grund- og Spec.kursus – tank + kl. 1

25. september 2019

Mobile kraner >8-30 tm_med integreret kranbasis

25. september 2019

Kloakering – El-udstyr i pumpebrønde

25. september 2019

PLC systemer – opbygning og installation

25. september 2019

Optimering af rengøringsmetoder

25. september 2019

Materialekendskab og rengøringskemi

25. september 2019

Teleskoplæsser – Certifikat

25. september 2019

Efterudd. for godschauffører

25. september 2019

Kvalifikation til persontransport i mindre køretøj

19. oktober 2019

Anvendelse af motorsav 1

23. oktober 2019

godstransport med lastbil

23. oktober 2019

ADR Repetition Grund + tank + kl.1

23. oktober 2019

Ajourføring af chauffører i off. servicetrafik

26. oktober 2019

Ergonomi inden for faglærte og ufaglærte job

31. oktober 2019

Efteruddannelse for buschauffører

2. november 2019

PLC – programmering af PLC & regulering: opsætning

2. november 2019

Regulering – Indreguleringsmetoder og fejlfinding

2. november 2019

Robotteknik – idriftsættelse

2. november 2019

Robotteknik for el-faglige – avanceret

2. november 2019

PLC-systemer – opbygning og installation

6. november 2019

Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj

13. november 2019

Systemstillads opst. mv.

22. november 2019

Anvendelse af mørteltyper til murværk og puds

22. november 2019

Fokus på kvalitet i bygge- og anlægsbranchen

22. november 2019

Isolering – Mursamlinger i.h.t. isoleringskrav

22. november 2019

Sikkerhed ved arbejde med kold asfalt og bitumen

22. november 2019

Isolering – energirigtige løsninger

22. november 2019

Murede overlukninger – konstruktion og udførelse

22. november 2019

Murede smighjørner – opførelse

22. november 2019

Tyndpuds – Microtopping

22. november 2019

Kvadre og palæpuds – udførelse

23. november 2019

Nivellering

23. november 2019

Vejbygning – bygning af fortovsarealer

23. november 2019

Forskalling – intro til traditionel forskalling

23. november 2019

Kloakrørlægger – del 1

23. november 2019

Slap armering – trin 1

23. november 2019

Forskalling – Introduktion til enkle løsninger