6. juli 2022

Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage

6. juli 2022

Grundlæggende lederuddannelse

6. juli 2022

E-learn Almen Fødevarehygiejne

6. juli 2022

Grundlæggende lederuddannelse, E-learn. Basis

6. juli 2022

Pers. sikkerhed v arbejde med epoxy og isocyanater

6. juli 2022

E-learn Rengøringskurser Åbent Værksted

6. juli 2022

Grundlæggende lederuddannelse, E-learn. Håndværker

6. juli 2022

Grundlæggende lederuddannelse, E-learn. Hotel

6. juli 2022

ADR Grund- og Spec.kursus – tank + kl. 1

6. juli 2022

Brandforanstaltninger v. gnistproducerende værktøj

6. juli 2022

Teleskoplæsser – Certifikat

6. juli 2022

Kvalifikation til persontransport i mindre køretøj

6. juli 2022

EU Efterudd. for godschauffører

6. juli 2022

EU Efteruddannelse for buschauffører

6. juli 2022

Godstransport med lastbil

6. juli 2022

Åbent værksted, svejsning

6. juli 2022

Personbefordring med bus

6. juli 2022

Arbejdsmiljø og sikkerhed, svejsning/termisk

6. juli 2022

Kørsel med vogntog kat. C/E

27. oktober 2022

Befordring af fysisk handicappede med trappemaskin

1. november 2022

E-learn rengøringskurser

26. november 2022

Vejen som arbejdsplads – Certifikat

13. december 2022

PLC – programmering af PLC & regulering: opsætning

13. december 2022

Elsikkerhedsloven, relevante love og standarder

13. december 2022

PLC grundlæggende SCADA

13. december 2022

Installationer udført efter Bygningsreglementet

13. december 2022

Ny L-AUS – Arbejde på eller nær spænding

13. december 2022

Arbejde på eller nær spænding – ajourf. & 1.hjælp

15. december 2022

Miljø- og energioptimering 2, ejendomsservice

15. december 2022

Miljø- og energioptimering 1, ejendomsservice

4. januar 2023

EU Efterudd. for godschauffører – køreteknik

12. januar 2023

Anhugning på byggepladsen

13. januar 2023

Rulle- og bukkestillads – opstilling

13. januar 2023

Konflikthåndtering og grundlæggende kommunikation

15. marts 2023

Gr.læggende kval. varebilschauffør

22. marts 2023

Introduktion til offentlig servicetrafik – BAB 1

22. marts 2023

EU Efterudd. for godschauffører – køre/hviletid

22. marts 2023

Befordring af fysisk handicappede med liftbil – BA

26. april 2023

Anvendelse standardiseret arbejde for operatører

1. maj 2023

Mobile kraner >8-30 tm_med integreret kranbasis

1. maj 2023

Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods, kap. 1,3

1. maj 2023

Kranbasis, suppleret med samløft med kraner

8. maj 2023

Introduktion til offentlig servicetrafik

9. maj 2023

Befordring af sygdoms- og alderssvækkede pass.