30. maj 2021

Belysningsanlæg energi-effektivisering

30. maj 2021

Køle- fryse- komfortanlæg grundlæggende

30. maj 2021

Gaffeltruck certifikatkursus B, 7 dage

30. maj 2021

Kvalifikation til persontransport i mindre køretøj

30. maj 2021

Nødbelysning

30. maj 2021

Mobile kraner >8-30 tm_med integreret kranbasis

30. maj 2021

ADR Grund- og Spec.kursus – tank + kl. 1

30. maj 2021

Elsikkerhedsloven

30. maj 2021

Anvendelse af motorsav 1

30. maj 2021

Solceller og husstandsvindmøller

30. maj 2021

Køle- fryse- komfortanlæg optimering og eftersyn

30. maj 2021

Dimensionering af TT-systemer

30. maj 2021

Køleteknik, klargøring og idriftsættelse

30. maj 2021

KNX-installationer programmering og system

30. maj 2021

Kørsel med vogntog kat. C/E

30. maj 2021

Personbefordring med bus

30. maj 2021

Hånd- og rygsprøjtecertifikat

30. maj 2021

EU Efteruddannelse for buschauffører

30. maj 2021

Verifikation af elektriske installationer

30. maj 2021

Byggesagsforløb, ejendomsservice

30. maj 2021

Fjernevarmelæg – certifikat mindre ejendomme

30. maj 2021

Sikkerhedsuddannelse ved farligt gods

30. maj 2021

Belysning lyskilder og kvalitet

30. maj 2021

Vejen som arbejdsplads, certifikat

30. maj 2021

Varmepumper – installation og service

30. maj 2021

Introduktion til offentlig servicetrafik

30. maj 2021

Belysning, design og dimensionering

30. maj 2021

EU Efterudd. for godschauffører

30. maj 2021

Befordring af sygdoms- og alderssvækkede pass.

30. maj 2021

Miljø og energioptimering

30. maj 2021

Befordring af fysisk handicappede passagerer

30. maj 2021

Gr.læggende kval. varebilschauffør

30. maj 2021

Godstransport med lastbil

30. maj 2021

Teleskoplæsser – Certifikat

10. juni 2021

Robotbetjening for operatører

10. juni 2021

Digitalisering i produktionen 1 + 2