Velkommen til CELF’s kursusside, hvor du kan skabe dig et overblik over, hvad vi udbyder af kurser den kommende tid. Alle disse kurser foregår som e-learning, så du har mulighed for at sidde hjemme og dygtiggøre dig.

Du er ikke afhængig af andre, og kan således gøre det i dit eget tempo og på tidspunkter, der passer dig.

Grundlæggende lederuddannelse

Professionel ledelse er en afgørende forudsætning for at drive virksomhed med økonomisk succes og grundlaget for at sikre høj kvalitet i ydelser og produkter.

Grundlæggende lederuddannelse
– for håndværksbranchen

Professionel ledelse er en afgørende forudsætning for at drive virksomhed med økonomisk succes og grundlaget for at sikre høj kvalitet i ydelser og produkter.

Derfor har vi på CELF i mange år uddannet ledere i håndværksbranchen.

Almen Fødevarehygiejne: nu som e-learning

Vil du opkvalificeres inden for fødevarebranchen, og skal det ske i trygge rammer?

Nu udbydes kurset almen fødevarehygiejne som e-learning, og du får derfor muligheden for at styrke dine kompetencer i de trygge rammer, du kalder hjem.

Grundlæggende lederuddannelse

for hotel og restaurationsbranchen

Her er muligheden for at forbedre dine ledelseskompetencer, når det passer dig.

CELF tilbyder i samarbejde med arbejdsmarkedets parter HORESTA og 3.F samt Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering et fjernundervisningsforløb for mellemledere i hotel- og restaurationsbranchen, der ønsker at styrke deres kompetencer inden for ledelse og økonomistyring, med et fagligt indhold, der er tilpasset online undervisning.

Rengøringskurser- e-learning

Opdatér dine kompetencer og viden inden for rengøring. Kurserne giver dig kompetencer til at levere professionel rengøring og service på forskellige arbejdspladser. Kurserne giver dig viden om grundlæggende rengøringshygiejne og brug af mikrofiber. Kurserne foregår elektronisk og uden personligt fremmøde. Materialet er selvinstruerende.

Har du spørgsmål til kurserne eller til din tilmelding kan du kontakte følgende:

Mette Ranthe

Kursussekretær

54 88 81 67


Specielle kursusområder er: Gaffeltruck, kran, anhugning, teleskoplæsser, EU efteruddannelse for bus- og godschauffører, bus- og lastbilkørekort, farligt gods, grunduddannelse for varebilschauffører, taxakørekort og BAB sygetransport.

Lene Andersen

Kursussektretær

54 88 88 52


Specielle kursusområder er: Bygge og anlæg, rørlæggeruddannelsen, systemstillads, vejen som arbejdsplads, auto, cykler, knallerter, bilsyn, grønne områder, ejendomsservice, el/teknologi, VVS, fødevarer, almen fødevarehygiejne, grundlæggende leder- og coachuddannelse.

Lena Jansen

Kursussekretær

54 88 82 23:


Specielle kursusområder er: Rengøring, sikkerhed og miljø, svejsning og epoxy.