Velkommen til CELF’s kursusside, hvor du kan skabe dig et overblik over, hvad vi udbyder af kurser den kommende tid. Alle disse kurser foregår som e-learning, så du har mulighed for at sidde hjemme og dygtiggøre dig.

Du er ikke afhængig af andre, og kan således gøre det i dit eget tempo og på tidspunkter, der passer dig.

Grundlæggende lederuddannelse

for hotel og restaurationsbranchen

Her er muligheden for at forbedre dine ledelseskompetencer, mens vi arbejder os gennem sundhedskrisen, så står du stærkere, når hoteller og restauranter åbner op igen.

CELF og Roskilde Handelsskole tilbyder i samarbejde med arbejdsmarkedets parter HORESTA og 3.F samt Styrelsen for arbejdsmarked og rekruttering et fjernundervisningsforløb for mellemledere i hotel- og restaurationsbranchen, der ønsker at styrke deres kompetencer inden for ledelse og økonomistyring, med et fagligt indhold, der er tilpasset online undervisning.

Åbent værksted IT- e-learning

Ta’ på IT- kurser og brug ”nedetiden” under COVID-19-krisen til dygtiggørelse i henholdsvis Word, PowerPoint eller Excel. Via CELF’s karrierecenter har du nu mulighed for at udnytte tiden og dygtiggøre dig inden for en række IT-færdigheder, som måske kan lette din arbejdsdag, når vi alle er tilbage igen.

Åbent værksted IT- e-learning (begynder)

Der kræves ingen forkundskaber i Word til kurset – Indskrivning og formatering af mindre tekster, i Excel til – Anvendelse af regneark til enkle beregninger. Det er såkaldte begynderkurser, som lærer dig programmets funktionalitet, og giver dig en solid
grundlæggende viden om programmet og nogle færdigheder. De øvrige kurser forudsætter, at du besidder denne basisviden,
for at du får det optimale udbytte.

Rengøringskurser- e-learning

Opdatér dine kompetencer og viden inden for rengøring. Kurserne giver dig kompetencer til at levere professionel rengøring og service på forskellige arbejdspladser. Kurserne giver dig viden om grundlæggende rengøringshygiejne og brug af mikrofiber. Kurserne foregår elektronisk og uden personligt fremmøde. Materialet er selvinstruerende.

Har du spørgsmål til kurserne eller til din tilmelding kan du kontakte følgende:

Bettina Retslov

Underviser

25 458 879


Kursusområde: Karrierecentret – et åbent kursusværksted, hovedsagligt inden for IT, økonomi og regnskab, kompetenceafklaring og jobsøgning.hvor du kan komme og arbejde i dit tempo og lige netop på det niveau, som du ønsker.

Mette Ranthe

Kursussekretær

54 88 81 67


Specielle kursusområder er: Truck, kran C & D, teleskoplæsser, farligt gods, bus, taxi, efteruddannelse for bus- og godschauffører

Lene Andersen

Kursussektretær

54 88 88 52


Specielle kursusområder er: Jordbrug, bygge og anlæg, rørlæggeruddannelsen, systemstillads, auto, cykler, knallerter, bilsyn, nivellering og faglig regning, vejen som arbejdsplads, Grundliggende leder- og coachuddannelsen.

Lena Jansen

Kursussekretær

54 88 82 23:


Specielle kursusområder er: Rengøring, fødevarer, almen fødevarehygiejne, svejsning, sikkerhed og miljø, epoxy, el, vindmølle.