Kranbasis, suppleret med samløft med kraner

Valgte hold
Kursussted CELF, C. E. Christiansens Vej 12, 4930 Maribo
Tilmeldingsfrist 21. juni 2021
Startdato 28. juni 2021
Slutdato 9. juli 2021
Varighed 10,0 dage
Deltagerpris 1260,00 kr.
Pris for ledige 8396,00 kr.
Jobcentret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse.
Pris udenfor AMU-målgruppe 8396,00 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 07.30 - 14.54
Forudsætninger Kørekort kat. B eller gyldig helbredsattest.
Beskrivelse Kranbasis, suppleret med samløft med kraner
Kontaktperson Mette Ranthe
Telefonnr 54888167
Email mera@celf.dk
Kviknummer 37640221lt0148586
Minimum antal deltagere 8
Maksimum antal deltagere 10
Mange ledige pladser Tilmeld
Fag til kurset:
Kranbasis, suppleret med samløft med kraner
Skolefagkode: 48586
Varighed: 10,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 1260,00 kr.
Pris for ledige: 8396,00 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 8396,00 kr.

Målgruppe
Kurset er udviklet til ufaglærte og faglærte der i deres arbejde skal betjene kraner, hvor Kranbasiscertifikatet er en forudsætning.

Formål:
På dette kursus lærer du at betjene certifikatbelagte kraner omfattet af §4 i arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser. Du lærer også at udføre samløft med 2 kraner. Kurset afsluttes med en teoretisk og praktisk prøve. Når prøverne er bestået udsteder skolen Kranbasiscertifikatet.

Indhold:
Efter kurset og bestået prøve kan deltageren føre kraner og lignende maskiner over 8 tons/tonsmeter, omfattet af § 4 i bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser Efter gennemført kursus kender du til:· Sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold forbundet med kranarbejde generelt, herunder anhugning af byrden og signalgivning. · Risici forbundet med arbejde med kraner. · Kraners opbygning og sikkerhedsanordninger. · Kraners beregnede anvendelse, herunder anvendelsesbegrænsninger. · Reglerne for anhugning/afhugning, herunder valg af korrekt hejsetilbehør og anhugningsgrej. · Indholdet af kranjournaler og kunne føre disse i nødvendigt omfang. · Reglerne for samløft med kraner af byrder samt personløft med kran. · Hvor ofte kraner og anhugningsgrej skal efterses og vedligeholdes. Efter gennemført kursus kan du:· Foretage anhugning af byrder og betjene almindeligt forekommende kraner sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligt. · Betjene kraner sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, herunder foretage glidende transport af byrder ved hjælp af samtidige funktioner samt standsning af svingende byrde. · Vurdere byrders vægt og tyngdepunktets placering, og vide, om byrden er anhugget korrekt, inden der løftes. · Vejlede en anhugger, herunder ved hjælp af håndsignaler (standardtegn) og brug af radio. · Gennemføre de eftersyn, som kranføreren er ansvarlig for, herunder eftersyn af anhugningsgrej. · Tilegne sig viden om den konkrete kran, der skal anvendes, med udgangspunkt i leverandørens brugsanvisning. · I fællesskab med en anden kranfører sikkerhedsmæssigt forsvarligt udføre samløft med 2 kraner.
Lav PDF med kurser