Kranbasis med samløft m/kraner

Valgte hold
Kursussted CELF, C. E. Christiansens Vej 12, 4930 Maribo
Varighed 10,0 dage
Deltagerpris 1240,00 kr.
Pris for ledige 8219,50 kr.
Jobcentret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse.
Pris udenfor AMU-målgruppe 8219,50 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 07.30 - 14.54
Forudsætninger Kørekort kat. B eller gyldig helbredsattest.
Beskrivelse Kranbasis, suppl. med samløft med kraner.
Kontaktperson Mette Ranthe
Telefonnr 54 888 167
Email mera@celf.dk
Minimum antal deltagere 8
Maksimum antal deltagere 10
Status Optaget
Fag til kurset:
Kranbasis, suppleret med samløft med kraner
Skolefagkode: 48586
Varighed: 10,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 1240,00 kr.
Pris for ledige: 8219,50 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 8219,50 kr.

Målgruppe
Uddannelsen retter sig mod ufaglærte og faglærte deres i deres arbejde skal betjene kraner, hvor Kranbasiscertifikatet er en forudsætning.

Formål:
På kurset lærer du at betjene certifikatbelagte kraner omfattet af §4 i arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser. på kurset lærer du også at udføre samløft med 2 kraner. Kurset afsluttes med en teoretisk og praktisk prøve. Når prøverne er bestået udsteder skole Kranbasiscertifikatet.

Indhold:
Efter kurset og bestået prøve kan deltageren føre kraner og lignende maskiner over 8 tons/tonsmeter, omfattet af § 4 i bekendtgørelse nr. 1346 af 29/11/2017 om arbejdsmiljøfaglige uddannelser Efter kurset kender deltageren til:Sikkerheds- og sundhedsmæssige forhold forbundet med kranarbejde generelt, herunder anhugning af byrden og signalgivning.Risici forbundet med arbejde med kraner, Kraners opbygning og sikkerhedsanordninger, Kraners beregnede anvendelse, herunder anvendelsesbegrænsninger, Reglerne for anhugning/afhugning, herunder valg af korrekt hejsetilbehør og anhugningsgrej,Indholdet af kranjournaler og kunne føre disse i nødvendigt omfang, Reglerne for samløft med kraner af byrder samt personløft med kranHvor ofte kraner og anhugningsgrej skal efterses og vedligeholdesEfter kurset kan deltageren:Foretage anhugning af byrder og betjene almindeligt forekommende kraner sikkerheds- og sundhedsmæssigt forsvarligtBetjene kraner sikkerheds- og sundhedsmæssigt fuldt forsvarligt, herunder foretage glidende transport af byrder ved hjælp af samtidige funktioner samt standsning af svingende byrde Vurdere byrders vægt og tyngdepunktets placering, og vide, om byrden er anhugget korrekt, inden der løftesVejlede en anhugger, herunder ved hjælp af håndsignaler (standardtegn) og brug af radio Gennemføre de eftersyn, som kranføreren er ansvarlig for, herunder eftersyn af anhugningsgrejTilegne sig viden om den konkrete kran, der skal anvendes, med udgangspunkt i leverandørens brugsanvisningI fællesskab med en anden kranfører sikkerhedsmæssigt forsvarligt udføre samløft med 2 kraner
Lav PDF med kurser