Kommunikations- og samarbejdsmetoder på byggeplads

Valgte hold
Kursussted CELF, Roskildevej 12, 2620 Albertslund
Varighed 3,0 dage
Deltagerpris 442,00 kr.
Pris for ledige 1885,15 kr.
Jobcentret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse.
Pris udenfor AMU-målgruppe 1885,15 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00 - 15:24
Beskrivelse Kommunikations- og samarbejdsmetoder på byggeplads + Udvikling af sikkerhedskultur i industrien
Kontaktperson Lene Elisa Andersen
Telefonnr 54888852
Email lena@celf.dk
Minimum antal deltagere 16
Maksimum antal deltagere 25
Status Kontakt skolen
Fag til kurset:
Kommunikations- og samarbejdsmetoder på byggeplads
Skolefagkode: 43748
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 252,00 kr.
Pris for ledige: 1164,70 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1164,70 kr.

Målgruppe
Arbejdsmarkedsuddannelsen henvender sig til faglærte og ufaglærte bygningsarbejdere der har eller søger beskæftigelse inden for bygge- og anlægsbranchen.

Formål:
Deltagerne kan medvirke til at forbedre byggepladsens interne kommunikation og samarbejde mellem de forskellige faggrupper på byggepladsen så kvalitet, produktivitet og arbejdsklima optimeres.

Indhold:
Deltagerne kan i det daglige arbejde på byggepladser:- Medvirke til at forbedre kommunikationen og samarbejdet med andre faggrupper ud fra viden om byggeprocessen samt egne og andres arbejdsfunktioner.- Bidrage til at løse konflikter og motivere kolleger ud fra viden om de problemstillinger, der forekommer mellem forskellige faggrupper på byggepladsen. - Anvende hensigtsmæssige kommunikations- og samarbejdsmetoder i arbejdet med kvalitets- og produktivitetsforøgelse i byggeprocessen.
Udvikling af sikkerhedskultur i industrien
Skolefagkode: 49379
Varighed: 1,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 190,00 kr.
Pris for ledige: 720,45 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 720,45 kr.

Målgruppe
Kurset er udviklet til ufaglærte og faglærte medarbejdere i industrien.

Formål:
På dette kursus lærer du inden for eget jobområde sammen med virksomhedens øvrige arbejdsmiljøaktører og kollegaer at medvirke til at ændre og udvikle virksomhedens sikkerhedskultur. Herunder bidrage til: Systematisk sikkerhedsarbejde, vedligeholde operationelle sikkerhedsprocedure og handlingsplaner, risikovurdering, analyse af sikkerhedskultur, afdække barrierer for en mere sikker adfærd.

Indhold:
Efter gennemført kursus har du:· Forståelse for at sikkerhedskultur og riskoadfærd er afhængig af et godt samarbejde mellem virksomheden, kollegaer og den enkelte ansatte. Efter gennemført kursus kan du:· Inden for eget jobområde og sammen med virksomhedens øvrige arbejdsmiljøaktører og kollegaer medvirke til at ændre og udvikle virksomhedens sikkerhedskultur. · Bidrage til systematisk sikkerhedsarbejde, vedligeholdelse af operationelle sikkerhedsprocedurer og handlingsplaner, risikovurdering og analyse af sikkerhedskultur. · Afdække barrierer for en mere sikker adfærd.
Lav PDF med kurser