Køle- fryse- komfortanlæg optimering og eftersyn

Valgte hold
Kursussted CELF, Kringelborg Allé 7, 4800 Nykøbing F
Tilmeldingsfrist 19. november 2021
Startdato 29. november 2021
Slutdato 30. november 2021
Varighed 2,0 dage
Deltagerpris 252,00 kr.
Pris for ledige 1630,40 kr.
Jobcentret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse.
Pris udenfor AMU-målgruppe 1630,40 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08.10-15.34
Beskrivelse Køle- fryse- komfortanlæg optimering og eftersyn Kurset afsluttes med en prøve
Kontaktperson Lena Jansen
Telefonnr 54888223
Email leja@celf.dk
Kviknummer 37640221ssi0147140
Minimum antal deltagere 10
Maksimum antal deltagere 16
12 ledige pladser Tilmeld
Fag til kurset:
Køle- fryse- komfortanlæg optimering og eftersyn
Skolefagkode: 47140
Varighed: 2,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 252,00 kr.
Pris for ledige: 1630,40 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 1630,40 kr.

Målgruppe
Uddannelsen er udviklet til faglærte og tilsvarende målgrupper, der i deres job har brug for kompetencer inden for det køletekniske område, og som har gennemført uddannelsen: "Køle-fryse-komfortanlæg grundlæggende" med tilfredsstillende resultat eller har tilsvarende forudsætninger.

Formål:
Grundlæggende køleteknik for anlæg under 2,5 kg - trin 2

Indhold:
Deltageren kan opbygge et kølekredsløb med en fyldning op til 2,5kg med såvel mekanisk som elektronisk termoventil, samt indregulere sådanne anlæg med hensyn til overhedning uanset om køleanlægget indeholder et zeotropt eller et azeotropt kølemiddel, samt optage data til bestemmelse af køleanlæggets COP værdi.Deltageren kan overføre relevante data fra et velfungerende køleanlæg til udstyrslister, og anvende disse data i forbindelse med indirekte lækagetest, samt til vurdering af om anlægget fungerer tilfredsstillende, og udføre lovpligtige eftersyn for køleanlæg med en kølemiddelfyldning mellem 1kg og 2,5kg, efter leverandørens anvisninger. Ydermere kan deltageren fejlfinde på køleanlæg ved brug af køleteknisk måleudstyr.Deltageren kan returnere forurenet kølemiddel efter gældende lovgivning og kender til de regler der gælder for transport af farligt gods.Deltageren kan kommunikere med samarbejdspartnere og kolleger i forbindelse med informationsindsamling.
Lav PDF med kurser