Køle- fryse- komfortanlæg grundlæggende

Valgte hold
Kursussted CELF, Kringelborg Allé 7, 4800 Nykøbing F
Tilmeldingsfrist 12. november 2021
Startdato 22. november 2021
Slutdato 26. november 2021
Varighed 5,0 dage
Deltagerpris 630,00 kr.
Pris for ledige 3731,00 kr.
Jobcentret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse.
Pris udenfor AMU-målgruppe 3731,00 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08.10-15.34
Beskrivelse Køle- fryse- komfortanlæg, grundlæggende Kurset afsluttes med en prøve
Kontaktperson Lena Jansen
Telefonnr 54888223
Email leja@celf.dk
Kviknummer 37640221ssi0147139
Minimum antal deltagere 10
Maksimum antal deltagere 16
12 ledige pladser Tilmeld
Fag til kurset:
Køle- fryse- komfortanlæg grundlæggende
Skolefagkode: 47139
Varighed: 5,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 630,00 kr.
Pris for ledige: 3731,00 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 3731,00 kr.

Målgruppe
Uddannelsen er udviklet til faglærte og tilsvarende målgrupper, der i deres job har brug for kompetencer inden for det køletekniske område, og som har kompetencer til at udføre lodninger på kobberrør op til 12 mm.

Formål:
Grundlæggende køleteknik for anlæg under 2,5 kg - trin 1

Indhold:
Deltageren forstår den køletekniske kredsproces, samt dennes hovedkomponenter og funktion. Deltageren kan selvstændigt klargøre kølesystemet til påfyldning af kølemiddel op til en fyldning på maksimalt 2,5kg, herunder kunne teste systemet for tæthed og styrke, samt udføre evakuering ifølge standard praksis og efter gældende lovgivning på området. Deltageren kan tilslutte slanger og manometersæt med mindst mulig emission, samt overføre en den mængde kølemiddel som står på kølesystemets mærkeplade ved brug af en vægt. Efter at den givne mænge kølemiddel er overført, kan deltageren udføre direkte lækagetest efter kravene i lovgivningen. Ydermere kan deltageren anvende en tømmestation til tømning af et kølesystem for kølemiddel og ved hvilke regler der gælder for returflasker til forurenet kølemiddel og kompressorolier.Deltageren kan anvende de fysiske regler der gælder for kølemidlets termodynamiske omdannelser ved brug af SI og afledte enheder, samt ved brug af manometre og termometre overføre disse data til køleanlæggets udstyrslister, og afgøre hvilken miljøbelastning (GWP) det anvendte kølemiddel vil give anledning til i forbindelse med et eventuelt udslip. Deltageren kan kommunikere med leverandører af såvel reservedele som hele units, samt med kunder i forbindelse med ibrugtagning og service. Deltageren har viden om gældende lovgivning på området, omfattende både stationært og transportabelt udstyr.
Lav PDF med kurser