Kloakering - El-udstyr i pumpebrønde

Valgte hold
Kursussted CELF, Kringelborg Allé 7, 4800 Nykøbing F
Varighed 1,0 dage
Deltagerpris 108,00 kr.
Pris for ledige 940,10 kr.
Jobcentret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse.
Pris udenfor AMU-målgruppe 940,10 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:24
Forudsætninger Man skal have kloakrørlæggeruddannelsen.
Beskrivelse Kloakering - El-udstyr i pumpebrønde
Kontaktperson Lene Andersen
Telefonnr 54 888 852
Email lena@celf.dk
Minimum antal deltagere 12
Maksimum antal deltagere 14
Status Kontakt skolen
Fag til kurset:
Kloakering - El-udstyr i pumpebrønde
Skolefagkode: 47588
Varighed: 1,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 108,00 kr.
Pris for ledige: 940,10 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 940,10 kr.

Målgruppe
Autoriserede kloakmestre og kloakrørlæggere.

Formål:
Deltagerne kan foretage korrekt og sikker tilkobling af pumper, anbragt i pumpebrønde og pumper, anbragt på afløbsinstallationer i.f.m montering af højvandslukkere og kan vælge og anvende egnet og godkendt el-udstyr i.h.t. gældende lovgivning og relevante anvisninger.

Indhold:
Deltagerne kan foretage korrekt og sikker tilkobling af pumper, anbragt i pumpebrønde og pumper, anbragt på afløbsinstallationer i forbindelse med montering af højvandslukkere. Derudover kan deltagerne vælge og anvende egnet og godkendt el-udstyr i henhold til EN 60204-1 maskindirektivet.
Lav PDF med kurser