Introduktion
Dine ønsker til udvikling
IKV – Individuel
kompetencevurdering
Grundlæggende
færdigheder
Dine personlige
ressourcer
Dine faglige
ressourcer
Fremtid
Jobønsker

Kontakt:

Kurser:

 • Individuel kompetencevurdering
 • IKV-plan med ud- gangspunkt i styrker og udviklingsmulig heder

Kurser:

 • Den personlige uddannelses- og jobplan
 • Dansk
 • Engelsk
 • Digital
 • Matematik
 • Ordblindeundervisning
  – brug af digitale hjælpemidler i jobbet

Kurser:

 • Brug af sociale medier. Lær at skabe bedst mulig opmærksom- hed om din person og dine kompetencer
 • Grundledende lederuddannelse
 • Konflikthåndtering og kommunikation

Kurser:

 • Robotbetjening
 • Gaffeltruck
 • Teleskoplæsser
 • Mobile kraner <8-30 tm med integreret kranbasis
 • Persontransport i mindre køretøj
 • Åbent værksted – svejsning
 • Danske tapas
 • Det klimavenlige køkken

Om et år kunne jeg godt tænke mig…

 • Top 5 ønskestillinger
 • 3-5 styrker jeg har opnået
 • 3-5 områder jeg skal udvikle