Isolering - Mursamlinger i.h.t. isoleringskrav

Valgte hold
Kursussted CELF, Kringelborg Allé 7, 4800 Nykøbing F
Garantikursus Garantikursus - garanteres gennemført
Tilmeldingsfrist 10. februar 2020
Startdato 17. februar 2020
Slutdato 19. februar 2020
Varighed 3,0 dage
Deltagerpris 372,00 kr.
Pris for ledige 2380,30 kr.
Jobcentret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse.
Pris udenfor AMU-målgruppe 2380,30 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 08:00-15:24
Beskrivelse Isolering - Mursamlinger i.h.t. isoleringskrav
Kontaktperson Lene Andersen
Telefonnr 54 888 852
Email lena@celf.dk
Kviknummer 376402836829
Minimum antal deltagere 1
Maksimum antal deltagere 1
1 ledig plads Tilmeld
Fag til kurset:
Isolering - Mursamlinger i.h.t. isoleringskrav
Skolefagkode: 40614
Varighed: 3,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 372,00 kr.
Pris for ledige: 2380,30 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 2380,30 kr.

Målgruppe
Bygningshåndværkere, der har eller søger beskæftigelse inden for området.

Formål:
Deltagerne kan ud fra kendskab til gældende isoleringskrav udføre mursamlinger ved om-, til- og nybygninger, således at Bygningsreglementets bestemmelser om energiforbrug og varmetab er overholdt.

Indhold:
Deltagerne kan ud fra kendskab til gældende isoleringskrav udføre mursamlinger ved om-, til- og nybygninger, således at Bygningsreglementets bestemmelser om energiforbrug og varmetab er overholdt. Det er især vigtigt, at deltagerne ved udførelsen overholder krav til tæthed og undgår kuldebroer. Deltagerne kan i den forbindelse deltage i at udvælge hensigtsmæssige materialer og konstruktioner og udføre arbejdet under hensyn til miljø og arbejdsmiljø.
Lav PDF med kurser