Introduktion til offentlig servicetrafik

Valgte hold
Kursussted CELF, Kringelborg Allé 7, 4800 Nykøbing F
Varighed 1,0 dage
Deltagerpris 128,00 kr.
Pris for ledige 724,15 kr.
Jobcentret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse.
Pris udenfor AMU-målgruppe 724,15 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 07:30 - 14:54
Beskrivelse Introduktion til offentlig servicetrafik - BAB 1
Kontaktperson Mette Ranthe
Telefonnr 54888167
Email mera@celf.dk
Minimum antal deltagere 12
Maksimum antal deltagere 16
Status Kontakt skolen
Fag til kurset:
Introduktion til offentlig servicetrafik
Skolefagkode: 47874
Varighed: 1,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 128,00 kr.
Pris for ledige: 724,15 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 724,15 kr.

Målgruppe
Målgruppen er chauffører, som ønsker indsigt i regelsættene bag offentlig servicetrafik med henblik på at komme til at udføre dette.

Formål:
Deltageren kan, på baggrund af sin indsigt i regelsættene for offentlig servicetrafik, agere korrekt som chauffør i denne kørsel.

Indhold:
Deltageren har kendskab til:- Lovgrundlaget for trafikselskabers og kommuners virke inden for offentlig servicetrafik - Krav om egen uddannelseDeltageren har viden om:- Regelsættet for offentlig servicetrafik- Servicekrav- Trafikstyring - Ordninger for befordring af borgere med forskellige behov Deltageren kan agere korrekt som chauffør inden for den offentlige servicetrafik.
Lav PDF med kurser