Introduktion til offentlig servicetrafik

Valgte hold
Kursussted CELF, Kringelborg Allé 7, 4800 Nykøbing F
Tilmeldingsfrist 14. november 2022
Startdato 21. november 2022
Slutdato 21. november 2022
Varighed 1,0 dage
Deltagerpris 128,00 kr.
Pris for ledige 724,15 kr.
Jobcentret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse.
Pris udenfor AMU-målgruppe 724,15 kr.
Undervisningsform Dagundervisning
Undervisningstid 07:30 - 14:54
Beskrivelse Introduktion til offentlig servicetrafik - BAB 1
Kontaktperson Mette Ranthe
Telefonnr 54888167
Email mera@celf.dk
Kviknummer 37640222lt0247874
Minimum antal deltagere 12
Maksimum antal deltagere 13
5 ledige pladser Tilmeld
Fag til kurset:
Introduktion til offentlig servicetrafik
Skolefagkode: 47874
Varighed: 1,0 dage
Timer pr dag: 7,4

Deltagerpris: 128,00 kr.
Pris for ledige: 724,15 kr. (Jobcenteret afholder kursusudgiften, hvis du har ret til 6 ugers jobrettet uddannelse i henhold til positiv listen)
Pris udenfor AMU-målgruppe: 724,15 kr.

Målgruppe
Målgruppen er chauffører, som ønsker indsigt i regelsættene bag offentlig servicetrafik med henblik på at komme til at udføre dette.

Formål:
Deltageren kan, på baggrund af sin indsigt i regelsættene for offentlig servicetrafik, agere korrekt som chauffør i denne kørsel.

Indhold:
Deltageren har kendskab til lovgrundlaget for trafikselskabers og kommuners virke inden for offentlig servicetrafik, samt har viden om regelsættet for offentlig servicetrafik, herunder servicekrav, trafikstyring og ordninger for befordring af borgere med forskellige behov. Deltageren har kendskab til krav om egen uddannelse og kan agere korrekt som chauffør inden for den offentlige servicetrafik.
Lav PDF med kurser